CZ EN

EDS/SMVS

postup popis
Pracovní postupy
Šablona pro zakládání nových programů do číselníků EDS SMVS ( 9,03 kB) Šablona pro zakládání nových programů do číselníku EDS/SMVS
UD Roční překlopení dat RISPF 2022/2023 ( 229,82 kB) Uživatelská dokumentace Postup pro roční překlopení dat RISPF 
Instrukce pro roční překlopení dat v EDS, SMVS a RIS ZED (2022/2023) ( 602,41 kB) Pokyn pro roční překlopení dat v EDS/SMVS a RIS ZED
Příručka ročního překlopení 2020-2021 v EDS/SMVS ( 6 110,37 kB) Prezentace k problematice Ročního překlopení dat v IS EDS/SMVS
Prezentace - příprava SR 2024-2026 - červen 2023 ( 5 378,52 kB) Prezentace ze školení k přípravě rozpočtu na rok 2024 konaných v červnu a červenci 2023. Materiál obsahuje návody a postupy pro přípravu rozpočtu a střednědobého výhledu aplikovatelné ve všech modulech RISPF.
Metodické pokyny
pořadí metodický pokyn popis
1. Pokyn č. R 1-2010 Pokyn č. R 1 - 2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování
2.  Metodický postup ( 130,67 kB)
Příloha č.1 - Základní řídicí dokument ( 71,45 kB)
Příloha č.2 - Zjednodušený řídicí dokument ( 61,14 kB)
Příloha č.3 - Základní řídicí dokument s tiskem klasifikace SR ( 73,35 kB)
Příloha č.4 - Zjednodušený řídicí dokument s tiskem klasifikace SR ( 64,53 kB)
Metodický postup pro vymezení variant řídicího dokumentu
3. Metodický postup ( 146,48 kB) Metodický postup pro schvalování a vydávání změn řídicích dokumentů správci programů a pro jejich předkládání Ministerstvu financí k vydání souhlasu
4.  Metodický postup ( 487,89 kB) Metodický postup pro použití online formuláře
5.  Metodický postup ( 198,88 kB) Metodický postup k užití nového řídicího dokumentu „Oznámení o vyřazení akce z programu“ a změnám ve vydávání řídicí dokumentace
pořadí materiál popis 
Školení
1. Školení programové financování 1. část ( 977,29 kB) Úvod do problematiky programového financování
2. Školení programové financování 2. část ( 701,50 kB) Rozpočtový informační systém programového financování – základní informace
3. Seminář EDS/SMVS pro začátečníky  ( 1 995,64 kB) Podklad pro seminář EDS/SMVS pro začátečníky
4. Seminář EDS/SMVS pro pokročilé ( 2 425,62 kB) Podklad pro seminář EDS/SMVS pro pokročilé
5.  Školení programové financování - Rozpočtové provizorium ( 980,71 kB) Základní informace k rozpočtovému provizoriu v programovém financování, informace k novele rozpočtových pravidel
6. Seminář Rozpočtové provizorium v EDS/SMVS ( 3 580,20 kB) Rozpočtové provizorium v IS EDS/SMVS
Archiv
Obsahuje archiv dokumentů, jejichž doba platnosti byla omezena.
Postup příjemců dotací ze státního rozpočtu při jejich čerpání prostřednictvím k tomu zřízených účtů u pověřené banky UniCredit Bank (dále jen „Banka“) v případě režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty od 1.1.2014 neprobíhá financování prostřednictvím banky UCB
Pracovní postupy ( 221,18 kB) Dotazy na odd. 1106, Schvalování dokumentů, Převod dat, Zakládání nových programů do číselníků IS EDS/SMVS
Pokyn č. MF-48397/2014-5406  Metodický pokyn pro poskytovatele dotací ze státního rozpočtu v rámci programového financování k ukončení financování programů prostřednictvím pověřené banky UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář