Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2012

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Měsíční
  • Ministerstvo financí
  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 3. 1. 2013
  • Výsledky pokladního plnění - říjen 2012
  • Výsledky pokladního plnění - listopad 2012
  • Výsledky pokladního plnění - prosinec 2012

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2012
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 100,19 79,20 21,00 1.2.2012
Únor 167,47 184,02 -16,56 1.3.2012
Březen 258,45  281,13 -22,69 2.4.2012
Duben 336,35 381,10  -44,75 2.5.2012
Květen 399,53 478,58 -79,05 1.6.2012
Červen 504,64 576,36 -71,72 2.7.2012 
Červenec 597,43 649,12 -51,69 1.8.2012
Srpen 665,12 732,14 -67,02 3.9.2012
Září 757,14 828,56 -71,41 1.10.2012 
Říjen 887,64 938,94 -51,31 1.11.2012
Listopad 961,34 1 039,21 -77,87  3.12.2012
Prosinec 1 051,39 1 152,39 -101,00 3.1.2013
Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2012
Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2012 ()
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele - v mld. Kč
Příjmy 100,19 167,47 258,45 336,35 399,53 504,64 597,43 665,12 757,14 887,64 961,34 1051,39
Výdaje 79,2 184,02 281,13 381,1 478,58 576,36 649,12 732,14 828,56 938,94 1039,21 1152,39
Saldo 21 -16,56 -22,69 -44,75 -79,05 -71,72 -51,69 -67,02 -71,41 -51,31 -77,87 -101

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001              

Doporučované

Nejčtenější