Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2003

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Měsíční
  • Ministerstvo financí
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 2. 12. 2003

v mld. Kč

Příjmy

Výdaje

Saldo

Tisková zpráva

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2003

 Leden

 52,26

 62,65

 -10,39

3.2.2003

 Únor

 93,17

 118,11

 -24,94

3.3.2003

 Březen

 158,36

 190,20

 -31,84

1.4.2003

 Duben

 206,73

 271,15

 -64,42

2.5.2003

 Květen

 253,15

 327,74

 -74,59

2.6.2003

 Červen

 335,62

 389,02

 -53,40

1.7.2003

 Červenec

 394,7

 456,9

 -62,1

1.8.2003

 Srpen

 439,33

 511,22

 -71,89

1.9.2003

 Září

 510,55

 590,82

 -80,27

1.10.2003

 Říjen

 568,93

 651,87

 -82,94

3.11.2003

 Listopad

 617,82

 710,03

 -92,21

2.12.2003

 Prosinec

 699,6

 808,7

 -109,1

05.01.2004

 

Graf - Graf - Měsíční pokladní plnění v roce 2003
Měsíční pokladní plnění v roce 2003 (v mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 52,26 93,17 158,36 206,73 253,15 335,62 394,7 439,33 510,55 568,93 617,82 699,6
Výdaje 62,65 118,11 190,2 271,15 327,74 389,02 456,9 511,22 590,82 651,87 710,03 808,7
Saldo -10,39 -24,94 -31,84 -64,42 -74,59 -53,4 -62,1 -71,89 -80,27 -82,94 -92,21 -109,1

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001              

Doporučované

Nejčtenější