Novinky

Daňové úlevy

oddělení 2501 - Strategie a analýza daňové politiky
oddělení 2501 - Strategie a analýza daňové politiky

Vydáno

  • Směrnice 2011/85/EU
  • Statistika
  • Daňové úlevy
  • Daňové výdaje
  • Zpráva
  • Vládní sektor
  • Metodika
  • Veřejný sektor
  • Rozpočtové rámce
Aktualizováno 5. 1. 2015
  • Zpráva o daňových úlevách v České republice za roky 2014-2015

Podrobné informace o dopadu daňových úlev na příjmy vládního sektoru – dle požadavku odst. 2 čl. 14 kap. VI směrnice Rady č. 2011/85/EU.

Metodický popis – Daňové úlevy

Popis metod a postupů použitých při sestavení odhadu dopadu daňových úlev na příjmy vládního sektoru.

 

Zpráva o dopadu daňových úlev na příjmy sektoru vládních institucí

Informace o dopadu daňových úlev na příjmy vládního sektoru – dle požadavku odst. 2 čl. 14 kap. VI směrnice Rady č. 2011/85/EU.