Novinky

Politické strany a hnutí

Informace a přehled o příspěvcích ze státního rozpočtu uhrazených politickým stranám a politickým hnutím.

ilustrace

Vydáno

Ministerstvo financí vyplatilo příspěvek na úhradu volebních nákladů

Ministerstvo financí vyplatilo ve čtvrtek 7. září 2006 politickým stranám příspěvek na úhradu volebních nákladů na letošní červnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  Ministerstvo tak učinilo poté, co od Poslanecké sněmovny obdrželo oficiální údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé strany, což je nezbytnou podmínkou pro vyplacení tohoto příspěvku.