CZ EN

Příspěvky politickým stranám a hnutím - 2004

v Kč
Název příspěvek na činnost 2004 příspěvek na úhradu volebních nákladů*) příspěvek za rok 2004 celkem
Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené v roce 2004 politickým stranám a hnutím
ČSSD 112 100 000 6 147 090 118 247 090
ODS 145 491 667 21 028 260 166 519 927
KDU - ČSL 58 301 141 6 701 490 65 002 631
KSČM 91 691 667 14 185 860 105 877 527
US-DEU 43 721 524 0 43 721 524
ODA 8 095 833 0 8 095 833
SNK sdružení nezávislých 6 387 500 0 6 387 500
Nezávislí 4 554 167 5 730 750 10 284 917
Cesta změny 900 000 0 900 000
Liberální reformní strana 941 667 0 941 667
Strana pro otevřenou společnost 1 791 667 0 1 791 667
Zlínské hnutí nezávislých 1 375 000 0 1 375 000
Nestraníci pro Moravu 1 145 833 0 1 145 833
Evropští demokraté 400 000 0 400 000
Strana zelených 233 333 2 217 960 2 451 293
Volba pro město 41 667 0 41 667
Nezávislí starostové pro kraj 41 667 0 41 667
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst 900 000 0 900 000
Unie liberálních demokratů**) 0 1 189 650 1 189 650
Koalice SNK sdružení nezávislých a Evropských demokratů 0 7 718 340 7 718 340
Pravý blok 0 825 120 825 120
Celkem 478 114 333 65 744 520 543 858 853

*) Příspěvek na volby do Evropského parlamentu konané v červnu 2004.

**) Unie liberálních demokratů je koalice čtyř politických stran: US-DEU, Cesta změny, ODA, Liberální reformní strana

v Kč
Název stálý příspěvek 2004 příspěvek na mandát příspěvek na činnost
za rok
2004
počet posl. poslanci 2004 počet senát. k
30.6.04
počet senát. k
1.12.04
senátoři 2004 počet členů zastup. krajů před volbami počet členů zastup. krajů po volbách krajští zastup.
2004
krajští zastup.
2002
dle rozsudku
počet členů zast. hl. m. Prahy zast. hl.m.Prahy 2004
Příspěvek na činnost politickým stranám a hnutím za rok 2004
ČSSD 10 000 000 70 63 000 000 10 7 8 475 000 111 105 27 625 000   12 3 000 000 112 100 000
ODS 10 000 000 58 52 200 000 26 35 25 125 000 185 291 50 666 667   30 7 500 000 145 491 667
KDÚ - ČSL 5 000 000 22 19 800 000 17 14 15 150 000 72 84 18 101 141   1 250 000 58 301 141
KSČM 10 000 000 41 36 900 000 3 2 2 625 000 161 157 40 166 667   8 2 000 000 91 691 667
US-DEU 5 000 000 9 8 100 000 11 9 9 450 000 65 6 15 409 418 5 262 106 2 500 000 43 721 524
ODA 0 0 0 5 1 4 200 000 17 0 3 895 833   0 0 8 095 833
SNK sdružení nezávislých 0 0 0 2 3 1 950 000 16 13 3 937 500   2 500 000 6 387 500
Nezávislí 0 0 0 2 2 1 575 000 13 0 2 979 167   0 0 4 554 167
Cesta změny 0 0 0 1 1 900 000 0 0 0   0 0 900 000
Liberální reformní strana 0 0 0 1 1 900 000 0 1 41 667   0 0 941 667
Hnutí nezávislých za harm. rozvoj obcí a měst 0 0 0 1 1 900 000 0 0 0   0 0 900 000
Strana pro otevřenou společnost 0 0 0 0 0 0 7 8 1 791 667   0 0 1 791 667
Evropští demokraté 0 0 0 0 1 150 000 0 6 250 000   0 0 400 000
Strana zelených 0 0 0 0 1 150 000 0 2 83 333   0 0 233 333
Volba pro město 0 0 0 0 0 0 0 1 41 667   0 0 41 667
Nezávislí starostové pro kraj 0 0 0 0 0 0 0 1 41 667   0 0 41 667
Zlínské hnutí nezávislých 0 0 0 0 0 0 6 0 1 375 000   0 0 1 375 000
Nestraníci pro Moravu 0 0 0 0 0 0 5 0 1 145 833   0 0 1 145 833
Celkem 40 000 000 200 180 000 000 79 78 71 550 000 658 675 167 552 227 5 262 106 55 13 750 000 478 114 333

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.