CZ EN

Příspěvky politickým stranám a hnutím - 2002

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené v roce 2002 politickým stranám a hnutím
v Kč 
Název příspěvek
na činnost
za rok 2002
příspěvek
na úhradu
volebních nákladů *)
příspěvek
za rok 2002
celkem
ČSSD 118033333 144027900 262061233
ODS 137025000 116697500 253 722 500
KDU - ČSL 63 258 333 34 033 550 97 291 883
KSČM 85 475 000 88 265 300 173 740 300
US-DEU 48 547 774 34 033 550 82 581 324
SPR - RSČ 3 900 000 0 3 900 000
Strana za životní jistoty 3 100 000 0 3 100 000
ODA 11 200 400 0 11 200 400
Sdružení nezávislých kandidátů 4 533 333 13 269 900 17 803 233
Nezávislí 3 700 000 0 3 700 000
Cesta změny 225 000 0 225 000
Liberální reformní strana 225 000 0 225 000
Strana pro otevřenou společnost 1 750 000 0 1 750 000
Zlínské hnutí nezávislých 1 500 000 0 1 500 000
Nestraníci pro Moravu 2 500 000 0 2 500 000
Strana zelených 0 11 292 900 11 292 900
CELKEM 484 973 173 441 620 600 926 593 773

*) Příspěvek na volby do Poslanecké sněmovny konané v červnu 2002.

 
 v Kč 
Název stálý
příspěvek
doplatek za
měsíc červen
(volby do PSP)
příspěvek za
mandát
poslanci
příspěvek za mandát
senátoři
příspěvek za
mandát
krajští zastupitelé
příspěvek za
mandát
zastup. hl.m.Prahy

příspěvek za rok 2002 celkem

Příspěvek na činnost politickým stranám a hnutím za rok 2002
ČSSD 10 000 000 0 64 800 000 12 900 000 27 750 000 2 583 333 118 033 333
ODS 10 000 000 0 54 450 000 20 700 000 46 250 000 5 625 000 137 025 000
KDÚ - ČSL 7 500 000 0 18 900 000 18 150 000 18 000 000 708 333 63 258 333
KSČM 10 000 000 1 275 000 29 250 000 2 700 000 40 250 000 2 000 000 85 475 000
US-DEU 7 500 000 0 12 600 000 9 225 000 16 651 370 2 571 404 48 547 774
SPR - RSČ 3 900 000 0 0 0 0 0 3 900 000
SŽJ 3 100 000 0 0 0 0 0 3 100 000
ODA 0 0 0 6 750 000 4 221 233 229 167 11 200 400
Sdružení nezávislých 0 0 0 450 000 4 000 000 83 333 4 533 333
Nezávislí 0 0 0 450 000 3 250 000 0 3 700 000
Cesta změny 0 0 0 225 000 0 0 225 000
Liberální reformní strana 0 0 0 225 000 0 0 225 000
Hnutí nezávislých za harm. rozvoj obcí a měst *) 0 0 0 0 0 0 0
Strana pro otevřenou společnost 0 0 0 0 1 750 000 0 1 750 000
Zlínské hnutí nezávislých 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
Nestraníci pro Moravu **) 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000
CELKEM 52000000 1275000 180000000 71775000 166122603 13800570 484973173

 

*) Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst se příspěvek na mandát senátora pozastavil, protože podle usnesení Poslanecké sněmovny toto hnutí nepředložilo výroční finanční zprávy za léta 1998 až 2001. Tento příspěvek byl vyplacen politickému hnutí zpětně v dubnu 2003.
**) Vyplacený příspěvek na činnost politickému hnutí Nestraníci pro Moravu zahrnuje také zadržovaný příspěvek na činnost za rok 2001, který byl vyplacen v lednu 2002.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář