CZ EN

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2014

uhrazené v roce 2014

  • Tabulka č. 1 - Příspěvek na činnost politickým stranám a politickým hnutím za rok 2014
  • Tabulka č. 2 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalici za volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
  • Tabulka č. 3 - Příspěvky vyplacené politickým stranám, politickým hnutím a koalici v roce 2014 celkem
Název politické strany / politického hnutí / koalice

stálý
přípěvek

příspěvek na mandát (v Kč) příspěvek na činnost celkem
počet poslanců

poslanci

počet
senátorů
před volbami 
počet
senátorů
po volbách
senátoři počet
zastupitelů
kraj.  zast.                    počet členů
zast.hl.m.Prahy
před volbami
zast. hl.m.Prahy
po volbách
zast. hl.m.Prahy
Tabulka č. 1 - Příspěvek na činnost politickým stranám a politickým hnutím za rok 2014
ALTERNATIVA 0 0 0 0 0 0 4 475 000 0 0 0 475 000
ANO 2011 10 000 000 47 40 185 000 0 4 855 000 0 0 0 17 1 009 375 52 049 375
Česká pirátská strana 0 0 0 1 1 855 000 0 0 0 4 237 500 1 092 500
ČSSD 10 000 000 50 42 750 000 48 35 39 187 500 205 48 687 500 14 8 3 087 500 143 712 500
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 0 0 0 0 0 0 7 1 662 500 0 0 0 1 662 500
"JIHOČEŠI 2012" 0 0 0 0 0 0 9 2 137 500 0 0 0 2 137 500
KDU - ČSL 10 000 000 14 11 970 000 5 10 5 343 750 60 14 250 000 0 2 118 750 41 682 500
KSČM 10 000 000 33 28 215 000 2 1 1 567 500 182 43 225 000 3 4 771 875 83 779 375
Nestraníci 0 0 0 1 1 855 000 2 475 000 0 0 0 1 330 000
NEZÁVISLÍ 0 0 0 0 0 0 5 1 187 500 0 0 0 1 187 500
ODS 10 000 000 16 13 680 000 15 14 12 682 500 102 24 225 000 20 8 4 275 000 64 862 500
Ostravak 0 0 0 1 1 855 000 0 0 0 0 0 855 000
politické hnutí Změna 0 0 0 0 0 0 5 1 187 500 0 0 0 1 187 500
SNK Evropští demokraté 0 0 0 0 0 0 7 1 662 500 0 0 0 1 662 500
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 0 0 0 3 4 2 778 750 27 6 355 679 0 2 118 750 9 253 179
Starostové pro Liberecký kraj 0 0 0 0 1 213 750 13 3 087 500 0 0 0 3 301 250
Strana Práv Občanů 0 0 0 0 1 213 750 7 1 662 500 0 0 0 1 876 250
Strana zelených 6 400 000 0 0 2*) 4 1 567 500 9 2 137 500 0 4 237 500 10 342 500
TOP 09 10 000 000 26 22 230 000 1**) 0 427 500 17 4 094 321 26 16 5 779 167 42 530 988
Volba pro město 0 0 0 0 0 0 1 237 500 0 0 0 237 500
VÝCHODOČEŠI 0 0 0 0 0 0 4 950 000 0 0 0 950 000
Úsvit přímé demokracie 10 000 000 14 11 970 000 0 0 0 0 0 0 0 0 21 970 000
Celkem 76 400 000 200 171 000 000 79 77 67 402 500 666 157 700 000 63 65 15 635 417 488 137 917

 *) Údaj je včetně mandátu senátorky Ivany Cabrnochové, navržené Stranou zelených, která byla zvolena ve 2. kole v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 19. a 20. 9. 2014 a 26. a 27. 9. 2014.
**) Ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. 5. 2014 byl zvolen senátor Jaromír Štětina poslancem Evropského parlamentu. Uvedený mandát senátora zanikl 30. června 2014.

Podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů:
Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů.
Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.

Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 855 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 237 500 Kč. 

Název politické strany / politického hnutí / koalice Počet platných hlasů % z celkového počtu platných hlasů Příspěvek v Kč
Tabulka č. 2 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalici za volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
ANO 2011 244 501 16,13 7 335 030
Koalice TOP 09 a STAN *) 241 747 15,95 7 252 410
Česká strana sociálně demokratická 214 800 14,17 6 444 000
Komunistická strana Čech a Moravy 166 478 10,98 4 994 340
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 150 792 9,95 4 523 760
Občanská demokratická strana 116 389 7,67 3 491 670
Strana svobodných občanů 79 540 5,24 2 386 200
Česká pirátská strana 72 514 4,78 2 175 420
Strana zelených 57 240 3,77 1 717 200
Úsvit přímé demokracie 47 306 3,12 1 419 180
Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO – za Evropu svobodných států 24 724 1,63 741 720
Celkem 1 416 031 93,39 42 480 930

Podle § 65 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se hradí příspěvek na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím, které ve volbách do Evropského parlamentu získaly nejméně 1 % z celkového počtu platných hlasů. Za každý odevzdaný hlas se hradí 30 Kč.
*) Koalici TOP 09 a STAN, která je koalicí politické strany TOP 09 a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, byl na základě jejich dohody vyplacen příspěvek na úhradu volebních nákladů na účet politické strany TOP 09.

Název politické strany / politického hnutí / koalice Příspěvek na činnost x) Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Evropského parlamentu  xx) Příspěvky vyplacené v roce 2014 celkem
ALTERNATIVA 475 000 0 475 000
ANO 2011 52 049 375 7 335 030 59 384 405
Česká pirátská strana 1 092 500 2 175 420 3 267 920
ČSSD 143 712 500 6 444 000 150 156 500
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 1 662 500 0 1 662 500
"JIHOČEŠI 2012" 2 137 500 0 2 137 500
KDU - ČSL 41 682 500 4 523 760 46 206 260
KSČM 83 779 375 4 994 340 88 773 715
Nestraníci 1 330 000 0 1 330 000
NEZÁVISLÍ 1 187 500 0 1 187 500
ODS 64 862 500 3 491 670 68 354 170
Ostravak 855 000 0 855 000
politické hnutí Změna 1 187 500 0 1 187 500
SNK Evropští demokraté 1 662 500 0 1 662 500
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 253 179 0 9 253 179
Starostové pro Liberecký kraj 3 301 250 0 3 301 250
Strana Práv Občanů 1 876 250 0 1 876 250
Strana svobodných občanů 0 2 386 200 2 386 200
Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO - za Evropu svobodných států 0 741 720 741 720
Strana zelených 10 342 500 1 717 200 12 059 700
TOP 09 xxx) 42 530 988 7 252 410 49 783 398
Volba pro město 237 500 0 237 500
VÝCHODOČEŠI 950 000 0 950 000
Úsvit přímé demokracie 21 970 000 1 419 180 23 389 180
Celkem 488 137 917 42 480 930 530 618 847
Tabulka č. 3 - Příspěvky vyplacené politickým stranám, politickým hnutím a koalici v roce 2014 celkem (v KČ)

x) Podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů 
xx) Podle § 65 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů
xxx) Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. 5. 2014 byl Koalici TOP 09 a STAN, která je koalicí politické strany TOP 09 a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, na základě jejich dohody vyplacen na účet politické strany TOP 09.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.