CZ EN

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2018

v Kč
Název politické strany nebo politického hnutí stálý příspěvek příspěvek na mandát příspěvek na činnost celkem příspěvek na podporu činnosti politického institutu státní příspěvky vyplacené v roce 2018 celkem
počet poslanců poslanci počet senátorů senátoři počet zast.krajů zastupitelé krajů počet zast. hl. m. Prahy   zast. hl.m.Prahy
před volbami po volbách před volbami po volbách
Přehled o příspěvcích vyplacených ze státního rozpočtu politickým stranám a politickým hnutím v roce 2018
ANO 2011 10 000 000 78 70 200 000 6 7 5 625 000 176 44 000 000 17 12 4 041 667 133 866 667 13 386 667 147 253 334
Česká pirátská strana 10 000 000 22 19 800 000 1 1 900 000 5 1 250 000 4 13 1 562 500 33 512 500 0 33 512 500
ČSSD 10 000 000 15 13 500 000 25/23*) 13 19 950 000 125 31 250 000 8 0 1 666 667 76 366 667 7 636 667 84 003 334
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 0 0 0 0 0 0 3 750 000 0 0 0 750 000 0 750 000
Hnutí pro Prahu 11 0 0 0 1 1 900 000 0 0 0 0 0 900 000 0 900 000
Hradecký demokratický klub 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000
JIHOČEŠI 2012 0 0 0 0 0 0 4 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
Karlovarská občanská alternativa 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
KDU - ČSL 10 000 000 10 9 000 000 14 13 12 450 000 61 15 250 000 2 0 416 667 47 116 667 4 711 667 51 828 334
KSČM 10 000 000 15 13 500 000 1 0 750 000 86 21 500 000 4 0 833 333 46 583 333 0 46 583 333
„Marek Hilšer do Senátu" 0 0 0 0 1 225 000 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000
Nestraníci 0 0 0 1 1 900 000 1 250 000 0 0 0 1 150 000 0 1 150 000
Občané patrioti 0 0 0 1 1 900 000 2 500 000 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
Občané pro Budějovice 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 0 0 0 1 1 900 000 0 0 0 0 0 900 000 0 900 000
ODS 10 000 000 25 22 500 000 9 15 9 450 000 76 19 000 000 8 14 2 375 000 63 325 000 6 332 500 69 657 500
Ostravak 0 0 0 1 1 900 000 0 0 0 0 0 900 000 0 900 000
politické hnutí Změna 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
ProOlomouc 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000
SENÁTOR 21 0 0 0 0/1 **) 2 825 000 0 0 0 0 0 825 000 0 825 000
Severočeši.cz 0 0 0 1 1 900 000 0 0 0 0 0 900 000 0 900 000
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 0 0 0 1 1 900 000 0 0 0 0 0 900 000 0 900 000
SNK Evropští demokraté 0 0 0 0 0 0 6 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 10 000 000 6 5 400 000 6 ***) 9 6 075 000 38 9 500 000 2 4 625 000 31 600 000 0 31 600 000
Starostové a osobnosti pro Moravu 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000
Starostové pro Liberecký kraj 0 0 0 2 2 1 800 000 18 4 500 000 0 0 0 6 300 000 0 6 300 000
Strana svobodných občanů 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
Strana soukromníků České republiky 0 0 0 1 1 900 000 3 750 000 0 0 0 1 650 000 0 1 650 000
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 0 0 1/0****) 0 150 000 16 4 000 000 0 0 0 4 150 000 0 4 150 000
Strana zelených 0 0 0 4 3 3 450 000 5 1 250 000 4 0 833 333 5 533 333 0 5 533 333
Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okamura (SPD) 10 000 000 22 19 800 000 0 0 0 18 4 500 000 0 0 0 34 300 000 0 34 300 000
TOP 09 10 000 000 7 6 300 000 2 3 2 025 000 19 4 750 000 16 9 3 708 333 26 783 333 2 678 333 29 461 666
VÝCHODOČEŠI 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
„Žít Brno" 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000
Celkem 90 000 000 200 180 000 000 79/77 77 70 875 000 675 168 750 000 65 52 16 062 500 525 687 500 34 745 834 560 433 334

*) Dne 27. února 2018 zanikl mandát senátora Jana Hajdy zvoleného za ČSSD a dne 2. srpna 2018 zanikl mandát senátora Vladimíra Plačka zvoleného za ČSSD.
**) V doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 78 Zlín v květnu 2018 vznikl mandát senátora Tomáše Goláně za politické hnutí SENÁTOR 21.
***) V doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR v lednu 2018 vznikl mandát senátora Jana Sobotky zvoleného ve volebním obvodu č. 39 - Trutnov za politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ.
****) Dne 28. února 2018 zanikl mandát senátora Františka Čuby zvoleného v roce 2014 za Stranu Práv Občanů.

Podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů:
Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů.
Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.

Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč.

Nárok na příspěvek na podporu činnosti politického institutu vzniká straně a hnutí, jejíž alespoň jeden poslanec byl zvolen za danou stranu a hnutí alespoň ve dvou z posledních tří po sobě jdoucích volebních období Poslanecké sněmovny včetně probíhajícího volebního období a která je zakladatelem nebo členem politického institutu. Příspěvek na podporu činnosti politického institutu činí ročně částku rovnající se 10 % z celkové výše příspěvku na činnost, který náleží straně nebo hnutí.

V roce konání voleb do Senátu nebo zastupitelstva hlavního města Prahy se propočítávají roční státní příspěvky za každé volební období zvlášť. Straně a hnutí náleží měsíčně jedna dvanáctina propočteného ročního státního příspěvku. V měsíci konání voleb obdrží strana a hnutí státní příspěvek propočtený z výsledků voleb toho volebního období, jehož výše bude pro stranu a hnutí výhodnější.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář