CZ EN

Makroekonomická predikce - duben 2011

Shrnutí predikce

Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik pro ČR jsou spojeny se stavem veřejných rozpočtů a situací v bankovním sektoru v některých zemích eurozóny.

Podle stávajících údajů ČSÚ vzrostl HDP v roce 2010 o 2,3 %. Vlivem konsolidačních fiskálních opatření se pro rok 2011 očekává mírné zpomalení ekonomického růstu na 1,9 %. Růst v tomto roce by měl být tažen zejména zahraničním obchodem, v menší míře také tvorbou hrubého kapitálu. V roce 2012 by se měl HDP zvýšit o 2,3 %.

Pro rok 2011 počítáme s růstem spotřebitelských cen mírně nad 2 %, tedy v těsné blízkosti inflačního cíle ČNB. Míra inflace v roce 2012 bude výrazně ovlivněna plánovanými úpravami DPH.

Očekáváme, že se situace na trhu práce bude pozvolna zlepšovat. V roce 2011 by se po dvou letech poklesu měla zaměstnanost zvýšit o 0,2 %, v roce 2012 pak o 0,5 %. Míra nezaměstnanosti (VŠPS), která v roce 2010 (v průměru za celý rok) zřejmě dosáhla vrcholu, by letos měla klesnout na 6,9 %. V roce 2012 by se míra nezaměstnanosti mohla snížit na 6,5 %. Po dvou letech stagnace by se v letošním roce měl objem mezd a platů zvýšit o 2,1 %. V příštím roce by mzdy a platy měly v souladu s vývojem nominálního hrubého domácího produktu růst dynamičtěji.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni, predikce je však zatížena zvýšenou mírou nejistoty v souvislosti s probíhající revizí údajů.

Hlavní makroekonomické indikátory
  2008 2009 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 -4,1 2,3 1,9 2,3 2,5 2,2 2,7
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 3,6 -0,2 0,5 0,7 1,9 1,0 1,0 2,9
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 1,1 2,6 0,3 -3,4 -2,5 0,2 -3,5 -2,7
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -1,5 -7,9 -4,6 0,7 3,2 0,0 0,8 3,6
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 1,3 -0,6 1,0 1,8 1,1 0,4 1,7 1,0
Deflátor HDP růst v % 1,8 2,5 -1,1 -0,5 2,7 -0,6 0,8 1,9
Průměrná míra inflace % 6,3 1,0 1,5 2,1 3,2 1,5 2,3 2,4
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,6 -1,4 -1,0 0,2 0,5 -1,0 0,3 0,6
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 4,4 6,7 7,3 6,9 6,5 7,3 7,2 6,8
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 8,7 0,0 0,1 2,1 4,4 0,5 3,1 4,7
Podíl BÚ na HDP % -0,6 -3,2 -3,8 -4,0 -3,4 -2,8 -2,5 -2,9
Předpoklady:                  
Směnný kurz CZK/EUR   24,9 26,4 25,3 24,1 23,5 25,3 24,3 23,6
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 4,6 4,7 3,7 4,1 4,3 3,7 3,8 3,8
Ropa Brent USD/barel 98 62 80 95 96 80 88 94
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 0,4 -4,1 1,7 1,7 2,0 1,7 1,7 2,0

Tabulky a grafy

Struktura prezentace

 • Východiska makroekonomické prezentace
  • globální ekonomická situace
  • fiskální politika
  • měnová politika, úrokové sazby a směnné kurzy
 • Ekonomický cyklus
 • Predikce vývoje makroekonomických indikátorů
  • ekonomický výkon
  • inflace
  • trh práce
  • vnější rovnováha

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2012) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2014). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu:  macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Všechny datové zdroje v této publikaci jsou vztaženy k 28.3.2011.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář