CZ EN

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2012

Strukturu údajů, které je Ministerstvo financí povinno vykazovat ve Výroční zprávě o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2012, stanoví ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Telefonické žádosti o informaci se podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Z celkového počtu 2639 evidovaných podání jich pouze 470 mělo charakter žádosti o informaci podle zákona. Pokles počtu obecných dotazů v roce 2012 byl způsoben tím, že k 1.1.2011 bylo zřízeno Generální finanční ředitelství, Lazarská 7, 110 00 Praha 1. Velká část daňových dotazů byla zodpovězena přímo Generálním finančním ředitelstvím, které je uvádí ve své samostatné výroční zprávě.

A. Počet a forma podaných žádostí

Telefonické žádosti o informaci se podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Z celkového počtu 2639 evidovaných podání jich pouze 470 mělo charakter žádosti o informaci podle zákona. Pokles počtu obecných dotazů v roce 2011 byl způsoben tím, že k 1.1.2011 bylo zřízeno Generální finanční ředitelství, Lazarská 7, 110 00 Praha 1. Velká část daňových dotazů byla zodpovězena přímo Generálním finančním ředitelstvím.

Celkový počet podaných žádostí 470
počet vydaných Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 10
počet vydaných Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 35
Forma podání žádosti o informace: dopis 271
e-mail 30
datová schránka 34
faxových 1
osobních podání 0
e-podání 134

 

Počet podaných rozkladů 12

 

B. Soudní řízení

V roce 2012 bylo ukončeno soudní řízení v 7 případech:

1. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 7 A 22/2011-37-41 ze dne 19.8.2012. Celkové náklady řízení MF 15 320 Kč; viz. Výroční zpráva IK - Příloha č. 1 (.PDF, 2149 kB)
2. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 9 Ca 5/2009-45-53 ze dne 6.3.2012. Celkové náklady řízení MF 4.240 Kč; viz. Výroční zpráva IK - Příloha č. 2 (.PDF, 389 kB)
3. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 89/2011-31 ze dne 7.3.2012. Celkové náklady řízení MF 240 Kč; viz. Výroční zpráva IK - Příloha č. 3 (.PDF, 229 kB)
4. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10 Ca 92/2009-71-75. Celkové náklady řízení MF 240 Kč; viz. Výroční zpráva IK - Příloha č. 4 (.PDF, 264 kB)
5. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 7 Ca 74/2009-63-67 ze dne 18.5.2012. Celkové náklady řízení MF 240 Kč; viz. Výroční zpráva IK - Příloha č. 5 (.PDF, 258 kB)
6. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 6 Ca 356/2008-84 ze dne 30.5.2012 . Celkové náklady řízení MF 2 240 Kč; viz. Výroční zpráva IK - Příloha č. 6 (.PDF, 251 kB)
7. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 9 Ca 99/2009 - 67-72 ze dne 1.11.2012. Celkové náklady řízení MF 240 Kč; viz. Výroční zpráva IK - Příloha č. 7 (.PDF, 261 kB)

C. V roce 2012  nebyly ministerstvem poskytnuty žádné výhradní licence

Výčet poskytnutých výhradních licencí 0

D. Vyřízení stížností podaných podle § 16a zákona

Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona 23

 

V devíti případech bylo stížnosti vyhověno, stížnost byla oprávněná. Ve třech případech nebyla dodržena lhůta pro poskytnutí informací, v šesti případech nebylo řádně zdůvodněno, proč nebyly poskytnuty úplné informace.

Ve čtrnácti případech nebylo stížnosti vyhověno. Stížnosti nebyly oprávněné.Většinou žadatelé urgovali odpověď na žádost o informace před vypršením zákonem stanovené lhůty nebo  si stěžovali na výši platby za poskytnutí informací.

E. Placené informace

Ministerstvo  financí  poskytuje  naprostou  většinu  informací bezplatně. V roce 2012 bylo zpoplatněno 8 žádostí. Jednalo se o informace, které bylo potřeba vyhledávat v mimopražských archivech nebo si příprava odpovědi vyžádala náročné zpracování a součinnost několika odborů Ministerstva financí.

Srovnání

Srovnání počtu podaných žádostí o informace a rozkladů za období 2000 – 2012 vyplývá z níže uvedené tabulky:

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Srovnání počtu podaných žádostí o informace a rozkladů za období 2000 – 2012
Celkem 1032 1358 2023 2993 4825 3955 4277
resp. 149*
3581
resp. 112*
3779
resp. 166*
3978
resp. 184*
3562
resp. 249*
2658 
resp. 303*
2639
resp. 470*
Písemné 300 301 265 411 381 131 53* 47* 73* 69* 72* 87* 271*
E-mailové 613 1016 1720 2565 4407 3816 94* 63* 93* 100* 155* 166* 134*
Datová schránka - - - - - - - - - 3* 22* 48* 34*
Faxové 12 7 18 7 16 3 1* 2* 0* 2* 0* 2* 1*
Osobně podané 107 34 20 10 7 5 1* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
Počet rozkladů 7 10 7 11 14 5 20 23 22 16 13 27 15

Pozn.: Podání označená * po novele zákona jsou žádostmi o informaci podle zákona.

 


Související informace:

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář