CZ EN

Zpravodaj MF - 8/2023

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

Ozdravný balíček obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů. Cílem je zlepšení salda státního rozpočtu systémovým a dlouhodobě udržitelným způsobem v následujících dvou letech o celkem 150,7 mld. Kč.

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce - srpen 2023

Makroekonomická predikce - srpen 2023

Makroekonomickou predikci zpracoval odbor Hospodářská politika Ministerstva financí České republiky. Materiál zahrnuje predikci na roky 2023 a 2024 a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2026). Makroekonomická predikce vychází 4x ročně (v lednu, dubnu, srpnu a listopadu).

Související informace:

Celý obsah článku

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a stanoviska Výboru.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Newsletter CHJ 2023

Newsletter CHJ 2023

Odbor Centrální harmonizační jednotka zveřejňuje Newsletter 2023 1. pololetí, ve kterém informuje o pokroku v rámci projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, nově vydaných metodických pokynech, dalších činnostech odboru a plánech do druhé poloviny roku 2023. 

Celý obsah článku

Katalog vzdělávacích akcí CHJ podzim 2023

Katalog vzdělávacích akcí CHJ podzim 2023

Odbor Centrální harmonizační jednotka zveřejňuje Katalog vzdělávacích akcí CHJ pro podzim roku 2023 z oblasti finančního řízení a dotací, zejména finanční kontroly, interního auditu, řízení rizik a aplikace principů 3E.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Informační bulletin č.4/2023

Informační bulletin č.4/2023

Bulletin pro účetní jednotky státní správy i samosprávy.

Celý obsah článku

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 5. 2023

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 5. 2023

Obce, kraje a dobrovolné svazky obcí ke konci května 2023 hospodařily s přebytkem rozpočtu ve výši 16,8 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za červenec 2023

Plnění státního rozpočtu ČR za červenec 2023

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem ve výši 214,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 253,1 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2023

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2023

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Výroční zpráva o činnosti Auditního orgánu za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti Auditního orgánu za rok 2022

Ministerstvo financí – Auditní orgán zveřejňuje „Výroční zprávu o činnosti Auditního orgánu za rok 2022“.

Celý obsah článku

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2023

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2023

Celkové náklady na poradenství od 1. ledna 2023 do 30. června 2023.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Vyhláška č. 264/2023 Sb.

Vyhláška č. 264/2023 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Celý obsah článku

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila 29. 8. 2023 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

Celý obsah článku

Metodická pomůcka – Správa správních poplatků

Metodická pomůcka – Správa správních poplatků

Ministerstvo financí zveřejňuje metodickou pomůcku pro správu správních poplatků včetně příloh (vzory písemností, které mohou úřední osoby využít v aplikační praxi).

Celý obsah článku

Stanovisko CHJ č.4/2022 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro seznamování se s oznámeními a posuzování oznámení (pověřenec pro whistleblowing)

Stanovisko CHJ č.4/2022 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro seznamování se s oznámeními a posuzování oznámení (pověřenec pro whistleblowing)

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 4/2022 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro seznamování se s oznámeními a posuzování oznámení (tzv. pověřence pro whistleblowing) z pohledu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Stanovisko bylo v roce 2023 aktualizováno s ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Celý obsah článku

Cenový věstník 10/2023

Cenový věstník 10/2023

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2023, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 7. dodatek

Celý obsah článku

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPR), Realizace rozpočtu (RISRE), Rozpočtového informačního systému (RIS ZED), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Bulletin inovací 7/2023

Bulletin inovací 7/2023

V červencovém vydání Bulletinu bychom Vám rádi představili mimo jiné Zprávu o rozvoji FinTechu v Litvě, nové metody ověřování totožnosti klienta nebo například Zprávu o trhu s kryptoaktivy. 

Celý obsah článku

Bulletin inovací 8/2023

Bulletin inovací 8/2023

V srpnovém Bulletinu Inovací bychom Vám rádi představili novinky mimo jiné v oblasti digitální identity, sandboxů a decentralizovaných financí.

Celý obsah článku

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila 29. 8. 2023 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

Celý obsah článku

Penzijní společnosti

Penzijní společnosti

Přehled penzijních společností působících v ČR.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - září 2023

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - září 2023

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023 a její aktualizace.

 • Datum uveřejnění: 21. 8. 2023
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 25. 9. 2023.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - září 2023

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - září 2023

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023 a její aktualizace.

 • Datum uveřejnění: 21. 8. 2023
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 25. 9. 2023.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

Ozdravný balíček obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů. Cílem je zlepšení salda státního rozpočtu systémovým a dlouhodobě udržitelným způsobem v následujících dvou letech o celkem 150,7 mld. Kč.

Celý obsah článku

Nástroje právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby „bikesharing“

Nástroje právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby „bikesharing“

Společné metodické doporučení Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy

Celý obsah článku

SP/02/2023 – Osvobození Státního pozemkového úřadu od placení správních poplatků

SP/02/2023 – Osvobození Státního pozemkového úřadu od placení správních poplatků

Lze Státnímu pozemkovému úřadu přiznat osvobození od správních poplatků na základě ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o správních poplatcích?

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2023.

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový portál - Moje daně

Daňový portál - Moje daně

 • Online finanční úřad - Daňová informační schránka
 • EPO - Elektronická podání pro Finanční správu
 • EET
 • Registr DPH
 • Vracení DPH - v rámci EU
 • MOSS/OSS - Zvláštní režim jednoho správního místa
 • ePodpora - Technická podpora aplikací daňového portálu

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Celý obsah článku

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) České republiky a role Ministerstva financí při její realizaci.

Celý obsah článku

Skupina Světové banky

Skupina Světové banky

Skupina Světové banky (World Bank Group, WBG) je tvořena pěti subjekty: IBRD a IDA, IFC, MIGA a ICSID. Hlavním cílem činnosti WBG je snižování chudoby prostřednictvím podpory rozvoje ekonomik rozvojových zemí a transformujících se ekonomik, přičemž nástroje k dosažení tohoto cíle jsou dlouhodobé financování (půjčky a kapitálové vklady) a poskytování technické pomoci.

Celý obsah článku

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and development – EBRD) byla založena v roce 1990 za účelem pomoci transformujícím se zemím střední a východní Evropy, centrální Asie a jižního a východního Středomoří při jejich přechodu na tržní ekonomiku. V posledních letech EBRD poskytuje také financování na boj proti změně klimatu a na podporu trvale udržitelných zdrojů energie. Své finanční operace realizuje v téměř 40 zemích operací. Sídlem EBRD je Londýn.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Publikace projektových analýz shrnujících zahraniční praxi řízení veřejných financí

Publikace projektových analýz shrnujících zahraniční praxi řízení veřejných financí

V rámci projektové aktivity „Získání know-how a shromažďování dobré praxe ostatních evropských zemí v oblasti legislativy řízení a kontroly veřejných financí“ realizovali v průběhu roku 2022 zástupci Ministerstva financí České republiky 5 zahraničních studijních cest do vybraných států  a vedli řízené rozhovory s experty.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Katalog vzdělávacích akcí CHJ podzim 2023

Katalog vzdělávacích akcí CHJ podzim 2023

Odbor Centrální harmonizační jednotka zveřejňuje Katalog vzdělávacích akcí CHJ pro podzim roku 2023 z oblasti finančního řízení a dotací, zejména finanční kontroly, interního auditu, řízení rizik a aplikace principů 3E.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 7/2023

Finanční a ekonomické informace 7/2023

V tomto čísle nenajdete obvyklou rubriku Podrobně k tématu, ve které Vám přinášíme tematicky zaměřený výběr článků k aktuálním událostem rezonujícím v odborném tisku, ale na místo toho jsme pro Vás tentokrát připravili výběr několika knih z fondu Odborné knihovny Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.