CZ EN

Vyhláška č. 264/2023 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář