CZ EN

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - září 2023

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - září 2023
Číslo emise Datum aukce Datum vypořádání Datum
splatnosti
Doba splatnosti
(dny)
Jmenovitá hodnota
nabízená do aukce
SPP 894 07.09.2023 08.09.2023 08.12.2023 91 5,0 až 10,0 mld. Kč
SPP 895 21.09.2023 22.09.2023 22.12.2023 91 5,0 až 10,0 mld. Kč

Ve 3. čtvrtletí 2023 je plánovaná celková jmenovitá hodnota státních pokladničních poukázek bez revolvingu v rámci roku prodaných v aukcích stanovena v indikativní výši do 50,0 mld. Kč.
Státní pokladniční poukázky denominované v domácí měně mohou být prodávány formou americké nebo holandské aukce organizované Českou národní bankou. Způsob prodeje bude vždy upřesněn v oznámení o aukci.

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023 a její aktualizace.
Datum uveřejnění: 21. 8. 2023
Příští emisní kalendář bude uveřejněn 25. 9. 2023.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář