CZ EN

Zpravodaj MF - 02/2018

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Státní dluh v poměru k HDP již čtvrtým rokem setrvale klesá

Státní dluh v poměru k HDP již čtvrtým rokem setrvale klesá

Od začátku roku 2014 zadluženost České republiky vůči HDP klesla o 8,9 procentního bodu.

Související informace:

Celý obsah článku

ČR je spolehlivá, agentura Fitch potvrdila zemi vynikající rating

ČR je spolehlivá, agentura Fitch potvrdila zemi vynikající rating

Agentura Fitch Ratings ve svém nejnovějším hodnocení potvrdila rating České republiky pro dlouhodobé závazky v domácí i v zahraničních měnách na úrovni A+ s pozitivním výhledem.

Celý obsah článku

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Účetní konsolidace státu - Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovaný výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu.

Celý obsah článku

Otázky - účetní metody a postupy

Otázky - účetní metody a postupy

Často kladené dotazy k účetním postupům v rámci účetní reformy veřejných financí.

Celý obsah článku

Stanovisko odboru 34 k postupu při ověření poskytnutí kauce

Stanovisko odboru 34 k postupu při ověření poskytnutí kauce

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami vydává metodické stanovisko pro správní orgány územně samosprávných celků k postupu při ověření poskytnutí kauce podle § 99 odst. 2 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Semináře na téma „Vymáhání bagatelních daňových nedoplatků obcemi“

Semináře na téma „Vymáhání bagatelních daňových nedoplatků obcemi“

Ministerstvo financí pořádá ve spolupráci s krajskými úřady semináře na téma „Vymáhání bagatelních daňových nedoplatků obcemi“ pro úředníky územích samosprávných celků.

Celý obsah článku

Hodnotící model – náklady životního cyklu vozidla

Hodnotící model – náklady životního cyklu vozidla

Výpočet nákladů životního cyklu osobních automobilů pro účely hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Priority agendy rovných příležitostí v roce 2018

Priority agendy rovných příležitostí v roce 2018

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí v resortu MF v roce 2018.

Celý obsah článku

Státní rozpočet na konci ledna v přebytku 26,5 mld. Kč

Státní rozpočet na konci ledna v přebytku 26,5 mld. Kč

K 31. 1. 2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 132,2 mld. Kč, celkové výdaje 105,7 mld. Kč a přebytek hospodaření 26,5 mld. Kč (v lednu 2017 vykázán přebytek 9,1 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017

Poslanecká sněmovna tento materiál projednala dne 12. prosince 2017 a přijala usnesení č. 50. Rozpočtový výbor tento materiál projednal dne 6. prosince a přijal usnesení č. 24. Vláda tento materiál projednala dne 11. října 2017 a přijala usnesení č. 711

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2018

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2018

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 72 - odbor Státní majetek

Celý obsah článku

Stav privatizačních projektů k 31.12.2017

Stav privatizačních projektů k 31.12.2017

 • Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2017
 • Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2017

Celý obsah článku

Přehled privatizace akcií k 31.12.2017

Přehled privatizace akcií k 31.12.2017

 • Přehled privatizace akcií k 31.12.2017
 • Stav držení akcií k 31.12.2017

Celý obsah článku

Legislativa MF

Finanční zpravodaj číslo 3/2018

Finanční zpravodaj číslo 3/2018

 • Sdělení Ministerstva financí k § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1, odst. 8 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 2/2018

Finanční zpravodaj číslo 2/2018

 • Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Cenový věstník 02/2018

Cenový věstník 02/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 2. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 25/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad – OCK Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad - OCK České Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad – OCK Hradec Králové
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad – OCK Ostrava
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad - OCK Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad – OCK Praha
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad – OCK Ústí nad Labem
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Středočeského kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrátu města Děčín
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Statutárního města Prostějov
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrátu města Přerov

Celý obsah článku

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR). Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.).

Celý obsah článku

Plán legislativních prací MF na rok 2018

Plán legislativních prací MF na rok 2018

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Ministerstvo financí publikuje překlad zákona o směnárenské činnosti

Ministerstvo financí publikuje překlad zákona o směnárenské činnosti

Ministerstvo financí publikuje překlad zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti.

Celý obsah článku

Vnější připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon o směnárenské činnosti a zákon o platebním styku

Vnější připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon o směnárenské činnosti a zákon o platebním styku

Ministerstvo financí dne 23. února 2018 zahájilo vnější připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Připomínky je možné zasílat nejpozději do 23. března 2018.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2018

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2018

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku

Pojišťovnictví

Pojišťovnictví

Informace Ministerstva financí o pojišťovnictví, povinném pojištění vozidel a souvisejících tématech segmetu pojišťovnictví. Aktualizováno.

Celý obsah článku

Průzkum MF: Regulace mezibankovních poplatků umožnila obchodníkům snížit náklady za přijímání platebních karet

Průzkum MF: Regulace mezibankovních poplatků umožnila obchodníkům snížit náklady za přijímání platebních karet

Ministerstvo financí zveřejňuje druhou část studie, ve které zkoumalo, jak je pro soukromé obchodníky nákladné přijímat platby prostřednictvím platebních karet a jak se případně na výši poplatků projevila regulace výše mezibankovních poplatků.

Celý obsah článku

Novela zákona o dluhopisech předložena Poslanecké sněmovně

Novela zákona o dluhopisech předložena Poslanecké sněmovně

Dne 14. února 2018 předložila vláda k projednání PSP ČR vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zapracovaných připomínek stanoviska předsedy Legislativní rady vlády.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2017.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2017.

Celý obsah článku

Daně a cla

Novinky v Účtenkovce od 1. března

Novinky v Účtenkovce od 1. března

Od 1. března připravilo Ministerstvo financí v Účtenkovce novinky, které usnadní registraci účtenek a také vylepší její dosavadní fungování.

Celý obsah článku

Zrušení superhrubé mzdy sníží odvodovou zátěž a zpřehlední daně

Zrušení superhrubé mzdy sníží odvodovou zátěž a zpřehlední daně

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení tzv. daňový balíček pro rok 2019.

Celý obsah článku

31. března 2018 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „T“

31. března 2018 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „T“

Ministerstvo financí upozorňuje, že od 1. ledna 2018 dochází ke zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. Od tohoto data jsou postupně na trh uváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně.

Celý obsah článku

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2018.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

ECOFIN jednal o udržitelném financování, rozpočtu EU a zadávání veřejných zakázek

ECOFIN jednal o udržitelném financování, rozpočtu EU a zadávání veřejných zakázek

Ministři financí EU se dnes v Bruselu sešli na pravidelném zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN).

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) proběhne 20. února 2018 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) proběhne 20. února 2018 v Bruselu

Vedoucí delegace České republiky na zasedání Rady ECOFIN bude ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 – 2017

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 – 2017

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU - souhrnný přehled.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Alena Schillerová se stala daňovou osobností roku 2017

Alena Schillerová se stala daňovou osobností roku 2017

Ocenění Daňová osobnost roku 2017 za státní daňovou sféru převzala ministryně financí Alena Schillerová na slavnostním vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže ČSOB Daňař & daňová firma roku 2017, které proběhlo ve čtvrtek 15. února v pražském hotelu International.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář