CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) proběhne 20. února 2018 v Bruselu

Vedoucí delegace České republiky na zasedání Rady ECOFIN bude ministryně financí Alena Schillerová.

Evropští ministři financí se budou věnovat především udržitelnému financování, zadávání veřejných zakázek a pravidelným otázkám ročního rozpočtu EU.

Ministři budou diskutovat o problematice udržitelného financování. Vymění si názory na to, jakým způsobem by měla být začlenit hlediska udržitelnosti do pravidel EU pro finanční sektor s cílem přepracování finančního systému tak, aby byli potenciální investoři motivováni k zájmu o udržitelné a dlouhodobé investice. Podkladem pro debatu bude závěrečná zpráva o udržitelném financování, kterou vydala expertní skupina pro udržitelné financování pod záštitou Evropské komise 31. ledna 2018. Zpráva se zabývá i možnostmi jednotné unijní klasifikace investic. Na základě těchto doporučení dopracuje Evropská komise v průběhu jara tohoto roku strategii udržitelného financování, která představuje prioritu akčního plánu EK pro vytváření unie kapitálových trhů.

Únorový ECOFIN bývá tradičně věnován otázkám ročního rozpočtu Evropské unie. Ministři se na základě zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) budou věnovat hodnocení využívání finančních prostředků z rozpočtu EU v roce 2016. Očekává se, že ministři schválí společnou pozici Rady ohledně udělení tzv. absolutoria Komisi, jakožto instituci zodpovědné za plnění unijního rozpočtu. Podle Zprávy EÚD byly výdaje rozpočtu za rok 2016 legální, s výjimkou plateb na úhradu nákladů, které i nadále vykazují zvýšenou chybovost, ale i ta oproti předchozím rokům klesá.

Rada by se dále měla shodnout na hlavních prioritách pro rozpočet EU na rok 2019. Komise by následně měla tyto priority zohlednit při přípravě rozpočtu na příští rok.

Evropská komise představí ministrům financí svůj balíček opatření k zadávání veřejných zakázek vydaný 3. října 2017. Ten si klade za cíl zajistit lepší fungování veřejných zakázek v EU, větší profesionalizaci evropských zakázek, sdílení informací a zkušeností a zvýšení přitažlivosti veřejných zakázek pro inovátory a inovace. Veřejné zakázky se na HDP EU podílejí zhruba 14 % a bude-li jejich zadávání prováděno účinněji, může dle EK pomoci hospodářskému růstu a jeho udržitelnosti, zajistit úspory a přispět ke kvalitě veřejných rozpočtů i podpořit strukturální reformy.

V rámci pracovní snídaně ministrů proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii.

V předvečer jednání Rady ECOFIN se uskuteční zasedání rozšířené euroskupiny za přítomnosti ministrů všech členských zemí EU, tématem jednání bude dokončování bankovní unie.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář