CZ EN

Novela zákona o dluhopisech předložena Poslanecké sněmovně

Dne 14. února 2018 předložila vláda České republiky k projednání Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zapracovaných připomínek stanoviska předsedy Legislativní rady vlády. Tento návrh zákona vláda schválila na svém zasedání dne 7. února 2018. Návrh zákona je evidován jako Sněmovní tisk 93/0.

Tento návrh již byl předchozí vládou předložen k projednání Poslanecké sněmovně (Sněmovní tisk 1062), nicméně legislativní proces nebyl z důvodu konce volebního období dokončen.

Důvodem předložení návrhu zákona je zejména snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů, která je zastaralá a neodráží trendy nejen západní, ale i východní Evropy. Ve stávající právní úpravě absentuje celá řada právních ustanovení a institutů, které jsou v právních řádech vyspělých evropských států zakotveny. To má za následek nižší atraktivitu emise hypotečních zástavních listů českými bankami oproti obdobným cenným papírům, které emitují zahraniční konkurenční hráči na trhu. Návrh zákona současně řeší některé dílčí nedostatky dluhopisového práva, na které upozornila praxe, například absenci úpravy agenta pro zajištění, monitora krytého bloku, nuceného správce, dluhopisů se záporným výnosem či absenci úpravy povinně konvertibilních dluhopisů. Také se upřesňuje ve vztahu k insolvenčnímu řízení povaha majetku zákazníka a jeho vydání zákazníkům. Předložený návrh zákona není transpoziční. Jedná se o národní úpravu, která však zohledňuje existující právní předpisy Evropské unie v této oblasti a současně se inspiruje srovnatelnými zahraničními úpravami.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář