CZ EN

Hodnotící model – náklady životního cyklu vozidla

V prosinci roku 2017 došlo k vyhlášení veřejné zakázky na nákup osobních automobilů v rámci Centrálního nákupu státu, do kterého se nakonec zapojilo deset ministerstev a jim podřízené organizace. Nabídky budou hodnoceny za pomoci modelu, který reflektuje veškeré náklady spojené s užíváním vozidla, tj. vyjma pořizovací ceny i náklady na pohonné hmoty, servisní a asistenční služby a externí náklady, vyčíslující dopad na životní prostředí. Hodnotící model je popsán v přiloženém dokumentu.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář