CZ EN

ECOFIN jednal o udržitelném financování, rozpočtu EU a zadávání veřejných zakázek

Ministři financí EU se dnes v Bruselu sešli na pravidelném zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN). Hlavními body jednání byly vytvoření komplexní strategie pro udržitelnost financí, udělení rozpočtového absolutoria za rok 2016, pokyny pro jednání o rozpočtu na rok 2019 a úloha zadávání veřejných zakázek v oblasti investic a inovací. Českou delegaci vedla ministryně financí Alena Schillerová.

Den před jednáním Rady ECOFIN se konalo zasedání Euroskupiny v inkluzivním formátu. Nejprve se sešli pouze ministři financí zemí eurozóny k projednání pokroku v ozdravném programu pro Řecko, reformy Evropského mechanismu stability a obdržených návrhů kandidátů na obsazení pozice viceprezidenta ECB. Ministři byli dále informováni o dohledu po ukončení programu v případě Irska. Následně byl ve formátu EU-27 projednán pokrok v dokončování bankovní unie. Prioritou České republiky je, aby bylo nejprve dosaženo dostatečného pokroku u opatření ke snížení rizik v bankovním sektoru, a teprve poté může být zahájena diskuse o sdílení rizik a nastaveny cíle při monitorování pokroku. „Bankovní sektor v České republice je ve velmi dobré kondici a máme-li do budoucna diskutovat o sdílení rizik v rámci celé EU, musíme se nejprve shodnout, jak budou stávající rizika snížena, k tomu je však nutné přesněji určit, co vlastně snížením rizik máme na mysli,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Při úterní pracovní snídani proběhla výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci ve světle zimní hospodářské předpovědi Komise. Na žádost francouzského ministra financí se dále diskutovalo o daňové reformě v USA. Ministři financí se shodli, že je třeba zejména zanalyzovat soulad americké daňové reformy s pravidly Světové obchodní organizace a s mezinárodními standardy zdanění. K tématu se vrátí na některém ze svých dalších zasedání.

V návaznosti na dohodu Euroskupiny přijala Rada hlasy ministrů států, jejichž měnou je euro, doporučení, aby Evropská rada jmenovala novým viceprezidentem Evropské centrální banky od 1. června 2018 současného španělského ministra financí Luise de Guindose, který je v současné době služebně nejstarším členem Rady ECOFIN.V zákonodárné části jednání Rady byli ministři jako obvykle informováni o současném stavu návrhů týkajících se finančních služeb.

V nelegislativní části zasedání si ministři vyměnili názory na doporučení skupiny odborníků na vysoké úrovni k tzv. udržitelným financím. Někteří ministři podpořili společný právní rámec a jednotné názvosloví, varovali ale také před podkopáním finanční stability. Výsledky práce převezme Evropská komise, která naplánuje další činnost a ještě na jaře 2018 navrhne novou právní úpravu.

I přes nesouhlas Švédska, Nizozemí a UK Rada ECOFIN přijala doporučení k absolutoriu, které má být uděleno Evropské komisi ohledně rozpočtu za rok 2016. Doporučení bude postoupeno Evropskému parlamentu, který absolutorium Komisi uděluje.

Rada ECOFIN dále přijala závěry o rozpočtových směrech pro rok 2019, přičemž UK se z důvodů svého plánovaného vystoupení z Evropské unie zdrželo přijetí závěrů.

V neposlední řadě Komise ministrům představila dokumenty balíčku iniciativ z října 2017 týkající se zadávání veřejných zakázek a strategického investování.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář