Novinky

2.čtvrtletí ´17

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2017.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. června 2017

 • Bod č. 10: Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016
 • Bod č. 7: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, Vývoj AVISME v roce 2017, Výzva 23

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. června 2017

 • Bod č. 4: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Restrukturalizace státního rozpočtu s cílem posílit investice v roce 2017
 • Bod č. 8: Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 31. května 2017

 • Bod č. 7: Zajištění financování stáží v institucích EU a přípravy na testy EPSO v letech 2018 a 2019 prostřednictvím položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU v rámci rozpočtové kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
 • Pro informaci:
  Bod č. 2: Informace o přípravě účtenkové loterie
 • Bod č. 3: Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
 • Bod č. 4: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2016
 • Bod č. 5: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. května 2017

 • Bod č. 17: Návrh na sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. května 2017

  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2017)
 • Bod č. 2: Informace o technickém zabezpečení evidence tržeb v návaznosti na 2. fázi postupného náběhu evidence tržeb od 1. 3. 2017 (leden–březen 2017)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 24. dubna 2017

 • Bod č. 2: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016
 • Bod č. 3: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2017
 • Bod č. 4: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2018 - 2020
 • Bod č. 9: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 264)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 19. dubna 2017

 • Bod č. 14: Analýza systému kontrol územních samosprávných celků
 • Bod č 15: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2016 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Pro informaci:
  Bod č. 10: Informace k situaci českých lodníků pracujících na palubách lodí v Nizozemsku

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. dubna 2017

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
 • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
 • Bod č. 10: Návrh na výpovědi mezinárodních smluv o automatické výměně informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb a o zdanění příjmů z úspor

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 5. dubna 2017

 • Bod č. 3: Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon)
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 8: Zpráva o návrhu postupu státu v rámci řešení další činnosti společnosti OKD, a.s. a útlumu jejích těžebních lokalit
 • Pro informaci:
  Bod č. 3:
  Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci