CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 10. dubna 2017

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017.

Návrh zákona začleňuje do zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017 novou kapitolu státního rozpočtu 378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost spolu s jejími závaznými ukazateli, do níž budou po vzniku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost rozpočtovým opatřením převedeny z rozpočtu Národního bezpečnostního úřadu finanční prostředky k zabezpečení plnění úkolů nového úřadu. Předpokládané datum vzniku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost je 1. červenec 2017.


Bod č. 2:
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Návrh nařízení vlády je předkládán v souvislosti se snahou o zatraktivnění fondového podnikání v České republice v reakci na praktické problémy zjištěné při jeho aplikaci. Ruší se zejména regulace investování fondů kvalifikovaných investorů, avšak v dílčích oblastech se návrh týká i fondů kolektivního investování, kde se především upřesňuje transpozice a provádí se některé terminologické změny.


Bod č. 10:
Návrh na výpovědi mezinárodních smluv o automatické výměně informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb a o zdanění příjmů z úspor

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě společný návrh na výpovědi mezinárodních smluv o automatické výměně informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb a o zdanění příjmů z úspor, uzavřených se zámořskými zeměmi a územími Spojeného království a s Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a Nizozemské Antily.

Platnost smluv je nutné ukončit z důvodu zrušení evropské směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb a zavedení společného standardu pro oznamování o finančních účtech pro automatickou výměnu informací s těmito jurisdikcemi. Nově upravená výměna informací byla implementována do českého právního řádu novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterou byla rovněž zrušena původní oznamovací povinnost platebních zprostředkovatelů upravená v zákoně o daních z příjmů, aby nedocházelo ke zdvojování reportingu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.