CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 21. června 2017

Bod č. 10:
Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO.
Ministerstvo financí konstatuje, že státní podnik DIAMO disponuje dostatečným objemem finančních prostředků na dokončení sanace lagun Ostramo. Řešení spočívá v ukončení zadávacího řízení na sanaci kontaminovaného území v lokalitě Koksovny Trojice a využití uvolněných prostředků na dofinancování sanačních prací v prostoru lagun Ostramo. Ministerstvo financí proto nenavrhuje navýšení garance ekologické smlouvy č. 193/97.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016

Ministerstvo financí předkládá vládě Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2016. Zpráva je publikována jednou ročně a podává souhrnné analytické informace o vývoji v jednotlivých sektorech finančního trhu České republiky se zaměřením na aktuální vlivy působící na trh. Svým charakterem tak navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu.

Bod č. 7:
Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, Vývoj AVISME v roce 2017, Výzva 23

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce Vývoj AVISME v roce 2017, Výzva 23, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění. Veřejná zakázka řeší úpravu informačního systému AVISME z důvodu zapracování uživatelských požadavků projednaných a schválených jednotlivými organizačními složkami státu (Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel). Z technických důvodů a z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví může být plněna pouze původním dodavatelem, proto se navrhuje její zadání formou jednacího řízení bez uveřejnění.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.