CZ EN

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016

Oddělení Analýzy finančního trhu zveřejnilo 6. 6. 2017 Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2016 (dále jen „Zpráva“). Zpráva, jež je zpracovávána pravidelně každý rok, analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období a naznačuje trendy pro další období. Zpráva dále obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou hlavním legislativním aktivitám Ministerstva financí v daném roce, které ovlivní budoucí fungování a vývoj finančního trhu. Zpráva se také podrobně věnuje působení Ministerstva financí v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

Stručné shrnutí Zprávy

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář