CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 31. května 2017

Bod č. 7:
Zajištění financování stáží v institucích EU a přípravy na testy EPSO v letech 2018 a 2019 prostřednictvím položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU v rámci rozpočtové kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

Ministerstvo financí překládá vládě k projednání materiál Zajištění financování stáží v institucích EU a přípravy na testy EPSO v letech 2018 a 2019 prostřednictvím položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU v rámci rozpočtové kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa.

Schválení finančních prostředků na léta 2018 a 2019 umožní pokračování stávajících a zahájení zcela nových stáží v institucích Evropské unie (EU) pro více než 30 pracovníků státní správy ročně. Dále budou v rámci uvedených finančních prostředků hrazeny aktivity související s přípravou na testy nutné pro získání pracovních pozic v institucích EU (tzv. testy EPSO) a rozvíjením aktivní spolupráce s Čechy trvale pracujícími v institucích EU.

Aktivní podpora občanů České republiky v orgánech a institucích EU je jedním z klíčových kroků při naplňování Koncepce politiky ČR v EU.

Pro informaci:

Bod č. 2:
Informace o přípravě účtenkové loterie

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě účtenkové loterie. Účtenková loterie je jedním z doplňkových nástrojů, které mají podpořit efektivitu systému evidence tržeb a řádný výběr daní.

Bod č. 3:
Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO.

Ministerstvo financí konstatuje, že státní podnik DIAMO disponuje dostatečným objemem finančních prostředků na dokončení sanace lagun Ostramo. Řešení spočívá v ukončení zadávacího řízení na sanaci kontaminovaného území v lokalitě Koksovny Trojice a využití uvolněných prostředků na dofinancování sanačních prací v prostoru lagun Ostramo. Ministerstvo financí proto nenavrhuje navýšení garance ekologické smlouvy č. 193/97.

Bod č. 4:
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2016

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Roční souhrnnou zprávu o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2016. Materiál informuje o stavu pohledávek České republiky v zahraničí a o výsledcích dosažených při jejich správě a likvidaci za předchozí období.

Bod č. 5:
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2016

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2016. Tato zpráva vypracovaná finančním arbitrem obsahuje v souladu se zákonem o finančním arbitrovi též informaci o nákladech vynaložených na zajištění výkonu činnosti a o projednávaných případech.

Finanční arbitr je správní orgán, který je příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu. Do jeho působnosti patří rozhodování spotřebitelských sporů z oblasti platebního styku a elektronických peněz, úvěrů, investic, směnárenské činnosti, životního pojištění a stavebního spoření.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.