CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 5. dubna 2017

Bod č. 3:
Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon).

Cílem zákona je zprůhlednit a sjednotit výkon vlastnické politiky státu v oblasti nominace osob do funkcí ve státních podnicích a společnostech s majetkovou účastí státu. Zákon upravuje zřízení a postavení Vládního výboru pro personální nominace, který bude ustaven jako poradní orgán vlády a jeho členy bude jmenovat vláda.

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou zákona o podporovaných zdrojích energie byla kontrola tohoto zákona od 1. 1. 2016 svěřena Energetickému regulačnímu úřadu místo dosavadní Státní energetické inspekce. Pro zajištění bezproblémového výkonu cenových kontrol v oblasti podporovaných zdrojů energií se nová působnost doplňuje i do zákona o působnosti orgánu České republiky v oblasti cen.

Bod č. 8:
Zpráva o návrhu postupu státu v rámci řešení další činnosti společnosti OKD, a.s. a útlumu jejích těžebních lokalit

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Zprávu o návrhu postupu státu v rámci řešení další činnosti společnosti OKD, a.s. a útlumu jejích těžebních lokalit. Materiál je předkládán v souvislosti se situací v těžební společnosti OKD, ve které probíhá insolvenční řízení. Ministerstvo financí navrhuje, aby státem plně kontrolovaná společnost PRISKO a.s. podala v průběhu insolvenčního řízení závazný návrh na uzavření smlouvy o převodu akcií společnosti „Nové OKD“, do níž bude vložena podstatná část závodu OKD.

Pro informaci

Bod č. 3:
Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy předkládá vládě informaci o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci. Předkládaný materiál obsahuje informace o výsledcích kontrol a přijatých opatřeních.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.