CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 24. dubna 2017

Bod č. 2:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, který obsahuje přehled o ekonomickém vývoji České republiky včetně vývoje veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření a dalších složek veřejných rozpočtů. Dále obsahuje přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách, přehled o stavech fondů organizačních složek státu a informace o řízení státního dluhu, o postupu privatizace a o stavu použití prostředků vedených na zvláštních účtech.

Bod č. 3:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2017

Pravidelný materiál informuje vládu o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2017. Obsahuje rovněž zprávu o řízení státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a informaci o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2017.

Bod č. 4:
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2018 - 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2018 – 2020. Tento dokument vychází ze zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a přináší výraznou změnu ve způsobu určování závazných výdajových rámců pro státní rozpočet a státní fondy. Stanovení výdajových rámců se bude řídit novým fiskálním pravidlem, založeným na proticyklickém a obezřetném nastavení vládní fiskální politiky. Součástí Rozpočtové strategie je Konvergenční program České republiky.

Bod č. 9:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 264)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 264).

Materiál obsahuje 35 návrhů rozhodnutí o privatizaci majetku státu, se kterým mají příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pozemkový úřad a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a to formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny.

Součástí materiálu je i seznam 19 pozemků charakteru zemědělského půdního fondu, s nimiž je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad. Tyto pozemky, vytvářející funkční celky s nemovitostmi, které již byly do privatizace v minulosti zařazeny, se navrhují zařadit do privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.