Novinky

2.čtvrtletí ´07

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2007.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 27. června 2007

 • Bod č. 10: Zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty v gesci (spolugesci) Ministerstva financí
 • Bod č. 18: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a  ochraně investic
 • Bod č. 22: Informace o povinnosti zaplatit členský poplatek za členství v Mezinárodní organizaci orgánů dohledu nad penzijními plány (IOPS) za rok 2006 z rozpočtu Ministerstva financí
 • Bod č. 37: Souhrnný návrh finančního a personálního zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2008 a střednědobý výhled finančního a personálního zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2009
  Pro informaci:
 • Bod č. 8: Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 5. června 2007 v Lucemburku

Vydáno

Materiály na jednání vlády 18. června 2007

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 44: Zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty v gesci (spolugesci) Ministerstva financí
 • Bod č. 22: Členský příspěvek České republiky v mezinárodní organizaci daňových správ CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias)
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Informace o výsledcích činnosti a hospodaření  České  konsolidační  agentury (ČKA) za rok 2006
 • Bod č. 9: Informace o účasti delegace České republiky na výročním zasedání Evropské banky pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) v Kazani ve dnech 20.-21. května 2007).
 • Bod č. 10: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 8. května 2007 v Bruselu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 11. června 2007

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
 • Bod č. 10: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a střednědobého výhledu na léta 2009 a 2010
 • Bod č. 11: Rezervní fondy organizačních složek státu
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Výroční zpráva o stavu využívání prostředků EU (programy Phare a Transition Facility) a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a další zahraniční pomoci poskytované České republice

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. června 2007

 • Bod č. 14:
  Poskytnutí finančních prostředků vybraným obcím s rozšířenou působností
  Pro informaci:
 • Bod č. 1:
  Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2006

Vydáno

Materiály na jednání vlády 30. května 2007

 • Bod č. 7: Výběr majetkové účasti státu na podnikání společnosti Škodaexport, a.s., vhodné k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a stanovení způsobu její privatizace
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Informace o neformálním zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) ve dnech 20. a 21. dubna 2007 v Berlíně

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. května 2007

 • Bod č. 13: Analýza pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)
 • Bod č. 14: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2006
 • Bod č. 37: Pravidla pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů
 • Bod č. 38: Vytvoření účetnictví státuVydáno

Materiály na jednání vlády 25. dubna 2007

 • Bod č. 7: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006
 • Bod č. 8: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2007
 • Bod č. 9: Návrh na snižování počtu zaměstnanců státní správy do roku 2010 nejméně o 3 % ročně
 • Bod č. 19: Řešení staré ekologické zátěže způsobené s.p. Kazeto a uvolnění finančních prostředků z privatizačních zdrojů dle zákona č. 178/2005 Sb., § 5 odst. 3 písm. c) bod 3) ve výši max. 70 miliónů Kč
 • Bod č. 21: Zpráva o cenové kontrole za rok 2006 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Bod č. 26: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uruquayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruquayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 26. září 1996 v Montevideu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 18. dubna 2007

 • Bod č. 9:  Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2007
 • Bod č. 11: Návrh na určení vítěze veřejného výběrového řízení na nabyvatele podílu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., ve společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s., a  návrh na zaměření dalšího rozvoje pojišťování vývozu
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Návrh na ukončení čerpání a vypořádání prostředků vyvedených z kapitoly VPS státního rozpočtu na rok 2000 na účet Národního fondu určený na spolufinancování programů Evropské unie
 • Bod č. 3: Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2006

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 11. dubna 2007

 • Bod č. 14: Národní plán zavedení eura v České republice
 • Bod č. 23: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období červenec až prosinec 2006
 • Bod č. 29: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10. odst. zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 224)
 • Bod č. 31: Dislokace Ministerstva kultury – příspěvková organizace Moravské zemské muzeum v Brně
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.7. 2006 do 31.12.2006 a celkově od počátku velké privatizace
 • Bod č. 6: Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 27. února 2007 v Bruselu