CZ EN

Materiály na jednání vlády 30. května 2007

Bod č. 7:
Výběr majetkové účasti státu na podnikání společnosti Škodaexport, a.s., vhodné k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a stanovení způsobu její privatizace

Ministerstvo financí navrhuje privatizovat 100 procentní majetkovou účast ČR ve společnosti Škodaexport. Způsob privatizace by měl být v zásadě stejný, jako v původním návrhu, který byl stažen z jednání vlády dne 1. února 2006. Navrženo je opět veřejné výběrové řízení, sestávající ze dvou kol.

V prvním kole, tzv. kvalifikačním, budou zájemci o koupi povinni doložit základní kvalifikační předpoklady. Cílem navržených kritérií je nalezení kvalifikovaného nabyvatele akcií, který bude představovat garanci úspěšného pokračování činnosti společnosti. Mezi zájemci, kteří se kvalifikují v kole prvním, bude v kole druhém o nabyvateli rozhodnuto výhradně na základě výše nabídnutých kupních cen. Předpokládá se, že Ministerstvo financí bude při vyhodnocování výběrového řízení spolupracovat s externí poradenskou firmou. 
Podle navrhovaného harmonogramu by mělo Ministerstvo financí vládě předložit návrh rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem vítězi veřejného výběrového řízení nejpozději do 30. listopadu 2007.

Škodaexport, který vznikl v roce 1966 jako podnik zahraničního obchodu pro energetické a všeobecné strojírenství, je v současné době profilován jako inženýrsko dodavatelská společnost pro oblast dodávek investičních celků na klíč. K jeho nejvýznamnějším obchodním případům patřila dodávka pro čínskou elektrárnu Shentou, projekt Afsin-Elbistan v Turecku, rekonstrukce a modernizace elektrárny Ennore v Indii, elektrárny Ayoun Moussa v Egyptě, předexportní financování na dodávku elektrárny do Pákistánu. a další. V držení České republiky – Ministerstva financí je 100 % akcií Škodaexportu. Společnost Škodaexport byla v souladu s usneseními vlády č.1335 z roku 2001 a č. 616 z roku 2002 stabilizována a po ukončení dodávek pro projekt Shentou je připravena k privatizaci.

Pro informaci:

Bod č. 7:
Informace o neformálním zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) ve dnech 20. a 21. dubna 2007 v Berlíně

Ve dnech 20. a 21. dubna 2007 se v Berlíně uskutečnilo neformální jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena náměstkyní ministra financí Danou Trezziovou. Česká národní banka byla zastoupena jejím guvernérem Zdeňkem Tůmou. Účastníci zasedání se zabývali mj. zlepšováním kvality veřejných financí, otázkami finančních služeb, bojem s podvody při výběru DPH a problematikou povzbuzení zaměstnanosti a začleňování občanů do společnosti pomocí fiskální a hospodářské politiky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.