CZ EN

Materiály na jednání vlády 4. června 2007

Bod č. 14:
Poskytnutí finančních prostředků vybraným obcím s rozšířenou působností

Ministerstvo financí předkládá návrh na řešení dodatečných finančních nároků dvou obcí s rozšířenou působností a to Opavy a Rychnova nad Kněžnou. Tyto finanční požadavky vznikly v souvislosti se změnami dislokací v objektech po bývalých okresních úřadech.

V případě města Opavy bylo bezúplatným převodem administrativního objektu po bývalém okresním úřadě od státu do vlastnictví města pokryto pouze 70 funkčních míst. Zbývajících 32 míst převedených z okresního úřadu bude mít město umístěno ve svých budovách. V důsledku toho, byl pro město Opava vyčíslen finanční doplatek ve výši pěti miliónů korun.

Potřeby města Rychnova nad Kněžnou v této oblasti měly být původně převodem administrativního objektu z majetku státu do vlastnictví města plně pokryty. Situace však byla změněna rozhodnutím soudu, podle kterého je dotyčný objekt historickým majetkem města. Z tohoto důvodu má město nárok na vyplacení finančního příspěvku v plné výši, tzn. 16,2 miliónu Kč.

 

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2006
  
Ministerstvo financí v zájmu zlepšení služeb daňovým poplatníkům v loňském roce zavedlo některé novinky, jako např. tzv. daňovou složenku, jejímž hlavním cílem bylo zbavit daňový subjekt povinnosti hradit manipulační poplatek za úhradu daní v hotovosti. Větší počet plateb prostřednictvím České pošty v konečném důsledku tedy znamenal i snížení počtu plateb daňových subjektů v hotovosti na finančních úřadech.

Realizací tohoto projektu byl také splněn jeden z dílčích kroků projektu „Modernizace daňové správy České republiky“, jehož cílem je mj. zkvalitnění vztahů daňové správy k veřejnosti, a to nejen posílením úlohy vzájemné elektronické komunikace, ale i zavedením celého systému podporujícího dobrovolné plnění daňových povinností. Daňová správa bude v tomto projektu pokračovat i v nadcházejícím období.

V oblasti elektronické komunikace je zásadním krokem realizace projektu „daňový portál“, který zpřístupnila česká daňová správa na svých internetových stránkách 3. července 2006. Daňový portál slouží daňovým subjektům pro elektronickou komunikaci s daňovou správou a k získávání informací z daňového řízení, čímž plní funkci daňové informační schránky.  Největší výhodou poskytované služby je to, že poplatníci mají pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, aniž by ho museli navštívit.

Celní orgány při provádění celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie vybírají clo a kontrolují provádění společné zemědělské politiky, veterinární, rostlinolékařské a další předpisy upravující zákazy a omezení. Působnost Celní správy ČR je upravena i některými dalšími zvláštními zákony. Tak jako ve většině ostatních  členských zemích EU, je Celní správa ČR výhradním správcem všech spotřebních daní. Má výrazné kontrolní oprávnění v oblasti silniční dopravy (např. vážení nákladních vozidel, plnění podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů, kontroly výkonového zpoplatnění, atp.), v oblasti nelegální zaměstnanosti cizinců a v dalších oblastech souvisejících s ochranou vnitřního trhu Společenství. Celní orgány rovněž kontrolují nakládání s odpady, zajišťují kontrolu ochrany práv duševního vlastnictví apod.

Celkový objem daní a cel vybraný daňovou a celní správou v roce 2006 ve srovnání s rokem 2005 vzrostl o 0,5 % na 640,1 mld. Kč. Objem všech daní a odvodů, které vybrala daňová správa (bez daně z příjmů právnických osob založených obcí) poklesl o 0,6 % na 513,7 mld. Kč.  Celkový objem daní a cel vybraný celní správou vzrostl o 5,1 % na 126,4 mld. Kč.

Pokles inkasa u daňové správy byl způsoben především daní z příjmů právnických osob (pokles o 6,9 mld. Kč) a daní z příjmů fyzických osob (pokles o 6,8 mld. Kč), což bylo zapříčiněno zejména snižováním sazeb. Největší nárůst byl naopak zaznamenán u inkasa spotřebních daní (o 9,1 mld. Kč), kde došlo ke zvýšení sazeb tabákových výrobků.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.