Novinky

1.čtvrtletí ´05

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2005.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23.března 2005

 • Bod č. 14: Analýza mandatorních výdajů státního rozpočtu
 • Bod č. 15: Návrh vázání odpovídající části finančních prostředků původně rozpočtově určených na zabezpečení realizace zákona č.361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v příslušných kapitolách státního rozpočtu a o změně usnesení vlády ze dne 1. prosince 2004 č.1227
 • Bod č. 19: Návrh na zvolení člena prezidia Fondu národního majetku České republiky

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16.března 2005

 • Bod č. 14: Materiál ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 04/15 "Hospodaření s finančními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu účelově prostřednictvím příspěvku účastníkům stavebního spoření"
 • Bod č. 15: Stanovisko ke kontrolnímu závěru nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 04/14 "Financování výstavby víceúčelového zařízení v obci Bublava"
 • Bod č. 21: Kontrolní závěr Nejvyšší kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 04/40 "Prostředky vynaložené na pořízení sídla Českého statistického úřadu"
 • Bod č. 26: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 210)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9.března 2005

 • Bod č. 7: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. února 2005

 • Bod č. 2: Informace ze zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) ze dne 18.ledna 2005, včetně Stanoviska Rady ke Konvergenčnímu programu ČR pro období 2004-2007 a Doporučení Rady z 5.7.2004 k nápravě nadměrného deficitu v České republice
 • Bod č. 25: Návrh aktivních výdajových opatření v letech 2005 až 2007
 • Bod č. 1: Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v roce 2004

Vydáno

Materiály na jednání vlády 09. února 2005

 • Bod č. 5: Záměr vytvoření Státní pokladny
 • Bod č. 7: Analýza převodu prostředků do rezervních fondů jednotlivých rozpočtových kapitol k 31.12.2004 a návrh na regulaci čerpání těchto prostředků v roce 2005.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 02. února 2005

 • Bod č. 7: Stanovisko MF ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 04/07 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně
 • Bod č. 10: Návrh rozhodnutí o privatizaci 38,79 % akcií společnosti Jídelní a lůžkové vozy, a.s.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 26. ledna 2005

 • Bod č. 4: Návrh zákona o ukončení činnosti Fondu národního majetku České republiky, o působnosti Ministerstva financí při realizaci rozhodnutí o privatizaci a o změně některých zákonů
 • Bod č. 10: Návrh aktivních výdajových opatření v letech 2005 až 2007

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. ledna 2005

 • Bod č. 9: Zhodnocení možností nahradit výdaje resortů ze státního rozpočtu určené na financování programů a opatření národního charakteru za výdaje určené na spolu-financování programů EU včetně informace o příjmech a výdajích státního rozpočtu ve vztahu k rozpočtu EU

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. ledna 2005

 • Bod č. 11: Předložení pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru
 • Bod č. 41: Rámcová pozice pro jednání EU o reformě Paktu stability a růstu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 05. ledna 2005

 • Bod č. 12: Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003
 • Bod č. 13: Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 1. října 2003 č. 987 k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2004
 • Bod č. 2: Limity národního spolufinancování podpory získané ze strany Evropské unie v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v letech 2007 až 2013
 • Bod č. 7: Informace o prodeji 17% podílů akcií Telekom Austria rakouskou vládou 2.12.2004 prostřednictvím kapitálových trhů