Novinky

Veřejná diskuse - podněty veřejnosti

Teze pro veřejnou diskusi k reformě daňového systému 2010 včetně reakce MF na podněty veřejnosti a zhodnocení příspěvků z veřejné diskuse.

ilustrace

Vydáno

Zhodnocení příspěvků z veřejné diskuse k výchozím tezím k reformě zdaňování příjmů

Na tiskové konferenci začátkem dubna letošního roku Ministerstvo financí představilo koncept reformy daňového systému s navrženou účinností od 1.1.2010. Současně otevřelo k tomuto konceptu téměř tříměsíční veřejnou diskusi s termínem ukončení 30. června 2008. Jejím cílem byla konfrontace záměrů Ministerstva financí s názory široké veřejnosti.

V rámci této diskuse, za kterou lze všem přispívajícím vyjádřit poděkování, obdrželo Ministerstvo financí řadu podnětů, které byly samostatně vyhodnoceny podle jednotlivých okruhů resp. právních norem.

Vydáno

Příprava reformy daňového systému ČR (tisková zpráva)

Ministr financí Miroslav Kalousek na tiskové konferenci představil koncept reformy daňového systému s navrženou účinnosti k 1. lednu 2010. Koncept má formu tezí pro veřejnou diskusi. „Primárním cílem této fáze reformy je snížení administrativní zátěže pro poplatníky a státní správu, jak se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení,“ uvedl ministr Kalousek. Cíle by mělo být dosaženo významným zjednodušením stávajícího systému.