Novinky

Veřejná diskuse - k reformě daňového systému

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Reforma veřejných financí 2007-2010
  • Daňová reforma 2010

Výzva pro veřejnost: 3. dubna 2008 - 30. června 2008

Koncept reformy daňového systému s navrženou účinnosti k 1. lednu 2010 - Teze pro veřejnou diskusi

Ministerstvo financí vyzývá veřejnost, aby se vyjádřila nejpozději do 30. června 2008 k Reformě daňového systému ČR, jejíž koncept zveřejnilo Ministerstvo financí na svých internetových stránkách. Ministerstvo financí se bude došlými připomínkami zabývat a na základě jejich vypořádání předloží ministerstvo do vlády věcné záměry nových zákonů.

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena: do 30. června 2008

Vaše podněty zašlete v elektronické podobě na adresu: dane2010@mfcr.cz

Ministerstvo financí všechny obdržené podněty od veřejnosti bude průběžně vyhodnocovat a zveřejňovat stručný souhrn podnětů na svých internetových stránkách.

Nejčtenější