Novinky

Příprava reformy daňového systému ČR (tisková zpráva)

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Reforma veřejných financí 2007-2010
  • Daňová reforma 2010

Tisková zpráva

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil koncept reformy daňového systému s navrženou účinnosti k 1. lednu 2010. Koncept má formu tezí pro veřejnou diskusi. „Primárním cílem této fáze reformy je snížení administrativní zátěže pro poplatníky a státní správu, jak se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení,“ uvedl ministr Kalousek. Cíle by mělo být dosaženo významným zjednodušením stávajícího systému.

Reforma bude mít následující pilíře:

a) Maximální zjednodušení legislativy

  • rekodifikace zákonů pro větší srozumitelnost
  • zákony založeny na obecných principech a pravidlech
  • snižování počtu daní a odvodů

b) Maximální zjednodušení správy daní

  • nový daňový řád – zrychlení daňového procesu
  • institucionální reforma – sloučení výběru daní, cel a odvodů pojistného do jedné instituce
  • sjednocování vyměřovacích základů – jeden formulář, jedno podání, jedna platba
  • klientský přístup
  • centralizace a elektronizace procesů zefektivní výběr daní a odvodů

Reforma daňového systému byla předložena k veřejné diskusi, která potrvá do konce června 2008. Návrh reformy bude pak upraven dle došlých připomínek. „Bude se jednat o první skutečně komplexní reformu daňového systému České republiky od roku 1993,“ uvedl náměstek ministra financí pro daně a cla Peter Chrenko.

Kompletní materiál je zveřejněn na webových stránkách ministerstva - www.mfcr.cz.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR


Doplňující informace

Nejčtenější