Novinky

2023

Zpravodaj Ministerstva financí vydávaný v roce 2023.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2023

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2023.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Konvergenční program České republiky (duben 2023), Makroekonomická predikce - duben 2023, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2023, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2023), Plnění státního rozpočtu ČR za březen 2023, Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2022, Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu předložen vládě, Aktualizované a nové překlady zákonů v oblasti kapitálového trhu do anglického jazyka, Cenový věstník 6/2023, Rekordní počet účastníků Global Money Week v ČR, Iniciativa Evropské komise v souvislosti s projektem Open finance, Využití syntetických finančních dat, Finanční správa zruší 77 územních pracovišť finančních úřadů a další témata.
 • EU a zahraničí: Národní strategie ochrany, Roční souhrnná zpráva o stavu zahraničních pohledávek ČR v roce 2022, Nejčastější dotazy k procesu uvolnění dotace na kompenzační příspěvky pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny, Analýza pravomocných rozsudků dle § 260 trestního zákoníku za rok 2022 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 3/2023 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2023

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2023.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Státní rozpočet v kostce – 2023, Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2022, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2022), Plnění státního rozpočtu ČR za únor 2023, Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech a oznámeních za rok 2022, Uživatelská příručka k Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol, Finanční zpravodaj číslo 4-6/2023, Cenový věstník 5/2023, Přehled platných smluv, Bulletin inovací 3/2023, Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2022, Kdo musí nově podat daňové přiznání elektronicky z důvodu zřízení datové schránky? a další témata.
 • EU a zahraničí: Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na akce, které mají být financovány v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům na rok 2023, OECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2023, ECOFIN: Ministři debatovali investice RePowerEU a dohodli se na novém rámci fiskálních pravidel a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 2/2023 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2023

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2023.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Činnost Centrální harmonizační jednotky v roce 2022 a plány do roku 2023 (Newsletter 2023), Katalog vzdělávacích akcí Centrální harmonizační jednotky – jaro 2023, Plnění státního rozpočtu ČR za leden 2023, Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů, Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa, Finanční zpravodaj číslo 3/2023, Cenový věstník 3/2023, Cenový věstník 4/2023, Přehled platných smluv, Týden finančního vzdělávání Global Money Week proběhne 20. až 26. března, Bulletin inovací 2/2023, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2022 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2022 včetně Komentáře, Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k OZV, kterými obce zavádějí poplatky za komunální odpad a které nenabyly účinnosti k 1. lednu 2023, MP/04/2023 – Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – Zpoplatnění bytových domů a další témata.
 • EU a zahraničí: ČR se loni stala bilionovým čistým příjemcem evropských peněz, Evropská investiční banka podpořila loni v ČR projekty za téměř 45 miliard korun, ČR po 33 letech od revoluce odešla z postsovětských bank, Ministerstvo financí potvrzuje plán prodloužit pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině, ECOFIN: Ministři financí debatovali nová fiskální pravidla a ochranu evropského trhu a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 1/2023 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 1/2023

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2023.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Makroekonomická predikce - leden 2023, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023, Rozpočet Ministerstva financí na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025, Informační bulletin č.3/2023, Plnění státního rozpočtu ČR za prosinec 2022, Vyhlášky pro rok 2023 – pro účetnictví státu, Vyhláška č. 12/2023 Sb., Vyhláška č. 395/2022 Sb., Vyhláška č. 272/2017 Sb., Sdělení MF k vyhlášce č. 367/2015 Sb., Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2022 a dále, Finanční zpravodaj číslo 1/2023, Finanční zpravodaj číslo 2/2023, Cenový věstník 1/2023, Cenový věstník 2/2023, Bulletin inovací 1/2023, Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků, Program 29823, Program 29824, Dotace z kapitoly VPS, Pokyny a formuláře pro programy VPS a další témata.
 • EU a zahraničí: ECOFIN během CZ PRES schválil pomoc Ukrajině, rozdělil miliardy na derusifikaci energetiky a zavedl minimální korporátní daň, Odborná diskuse k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, Zpráva z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), Dohoda FATCA - Dočasná úleva při oznamování US TIN – notice IRS, ECOFIN: Prioritami švédského předsednictví zůstane Ukrajina, RePowerEU i dodržování fiskálních pravidel, Sekundární předpisy EU, Zákon o mezinárodní spolupráci a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.