Novinky

Zpravodaj MF - 5/2014

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 5/2014

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
MF zveřejnilo nový Fiskální výhled ČR

MF zveřejnilo nový Fiskální výhled ČR

Květnový Fiskální výhled je doplňkem Konvergenčního programu ČR, vydaného v dubnu.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - MF zveřejnilo nový Fiskální výhled ČR

Konsolidační manuál

Konsolidační manuál

Ministerstvo financí zveřejňuje pracovní verzi Konsolidačního manuálu, který vychází z posledního navrhovaného znění konsolidační vyhlášky státu a navrhované novely technické vyhlášky o účetních záznamech.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Konsolidační manuál

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2013

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2013

Oddělení Analýzy finančního trhu zveřejnilo 29. 5. 2014 Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2013. Zpráva o vývoji finančního trhu je zpracovávána pravidelně každý rok a shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce, včetně naznačení vývojového trendu pro další období.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2013

Stanovisko MF k závěru Ústavního soudu ve věci kauce pro distributory pohonných hmot

Stanovisko MF k závěru Ústavního soudu ve věci kauce pro distributory pohonných hmot

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zahájíme přípravu novelizace zákona č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích tak, aby byl institut kaucí funkční a zároveň plně v souladu s legislativou.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stanovisko MF k závěru Ústavního soudu ve věci kauce pro distributory pohonných hmot

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.03.2014

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.03.2014

Celkový objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření za 1. čtvrtletí roku 2014 činí 1,717 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.03.2014

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.03.2014

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.03.2014

V 1. čtvrtletí roku 2014 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 155 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 48,3 mld. Kč

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.03.2014

Konvergenční program České republiky (duben 2014)

Konvergenční program České republiky (duben 2014)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Konvergenční program České republiky (duben 2014)

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků - aktualizován ke dni 12. května 2014. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných pokutových bloků

Často kladené otázky k pokutovým blokům

Často kladené otázky k pokutovým blokům

Aktualizovány nejčastější otázky k pokutovým blokům - ke dni 19.5.2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Často kladené otázky k pokutovým blokům

Podprogram 298213

Podprogram 298213

Pravidla pro poskytování dotací z podprogramu 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst (Programy kapitoly VPS).

  • Informace k podávání žádosti o poskytnutí dotace – podprogram 298213 (Výzva obcím v termínu nejpozději do 11. června 2014).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Podprogram 298213

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi v zájmu zabezpečení jednotného postupu při skládání peněžních prostředků dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ,,loterní zákon“) k zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím (dále jen ,,jistota“), vydává nový metodický pokyn. Aktualizace dokumentu - Vzor Potvrzení o složení jistoty (Příloha č. 1 k Metodickému pokynu).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Legální provozovatelé internetových kursových sázek - k 7.5.2014

Legální provozovatelé internetových kursových sázek - k 7.5.2014

Seznam legálních provozovatelů internetových kursových sázek - ke dni 7. 5. 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Legální provozovatelé internetových kursových sázek - k 7.5.2014

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.4.2014

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.4.2014

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 30.4.2014 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 58856 kusů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.4.2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2014

Aktualizováno ke dni: 30. dubna 2014
Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní služby

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2014

K 30.4.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 408,2 mld. Kč, celkové výdaje 381,6 mld. Kč a přebytek hospodaření 26,6 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 16,5 mld. Kč).

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2014

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2013

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2013

Zpráva ke Státnímu závěrečnému účtu kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2013.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2013

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2013

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2013

Zpráva ke Státnímu závěrečnému účtu kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2013.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2013

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2013

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2013

Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2013.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2013

Legislativa MF

Legislativa MF
Vláda předložila návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu

Vláda předložila návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu

Vláda České republiky dne 28. května 2014 projednala a schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vláda předložila návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu

Cenový věstník 6/2014

Cenový věstník 6/2014

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 5. dodatek

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 6/2014

Informace k výkladu ustanovení § 38a zákona č. 563/1991 Sb. v souvislosti s rekodifikací soukromého práva

Informace k výkladu ustanovení § 38a zákona č. 563/1991 Sb. v souvislosti s rekodifikací soukromého práva

K výkladu ustanovení § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k výkladu ustanovení § 38a zákona č. 563/1991 Sb. v souvislosti s rekodifikací soukromého práva

Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu - Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, kterým byla provedena mj. změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), spočívající v zavedení nového odpočtu od základu daně z příjmů na podporu odborného vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona o dluhopisech schválena sněmovnou

Novela zákona o dluhopisech schválena sněmovnou

Dne 14. května 2014 schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (sn. tisk 73). Novela se především hlásí k materiální definici dluhopisu a vyjasňuje vztah tzv. hybridních dluhových nástrojů z hlediska působnosti zákona o dluhopisech.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Novela zákona o dluhopisech schválena sněmovnou

Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony

Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony

Ministerstvo financí předložilo dne 13. května 2014 do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavními oblastmi změn právní úpravy, především zákona o daních z příjmů, jsou potřeba revizí rozsáhlých změn provedených zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., které významně upravovalo oblast daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a revizí většiny ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony

Česká republika a Pákistánská islámská republika podepsaly smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Česká republika a Pákistánská islámská republika podepsaly smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a velvyslanec Pákistánské islámské republiky v České republice Tajammul Altaf Chughtai dnes podepsali Smlouvu mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Česká republika a Pákistánská islámská republika podepsaly smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Státní pokladna

Státní pokladna
Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-04-2014

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-04-2014

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-04-2014

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Jarní série emisí spořicích státních dluhopisů 2014

Jarní série emisí spořicích státních dluhopisů 2014

V pondělí 19. května začne upisovací období jarní emise spořicích státních dluhopisů. Pořídit si dluhopisy bude možné do 4. června, pokud nebude rozhodnuto o dřívějším ukončení. Datum emise, kdy budou dluhopisy vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů, je stanoveno na 12. června 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Jarní série emisí spořicích státních dluhopisů 2014

Upozornění pro všechny vlastníky spořicích státních dluhopisů na provedení kontroly čísla platebního účtu

Upozornění pro všechny vlastníky spořicích státních dluhopisů na provedení kontroly čísla platebního účtu

Ministerstvo financí doporučuje všem vlastníkům spořicích státních dluhopisů se ujistit, zda v době od podání Žádosti o úpis či jakékoli jiné poslední žádosti souvisejících se správou spořicích státních dluhopisů neprováděli změnu či zrušení svého platebního účtu, který uvedli v příslušné žádosti jako bankovní spojení pro účel vyplacení výnosu a splacení jmenovité hodnoty.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Upozornění pro všechny vlastníky spořicích státních dluhopisů na provedení kontroly čísla platebního účtu

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Vedení evidence a vypořádání

Vedení evidence a vypořádání

Počínaje 6. říjnem 2014 budou veškeré obchody uskutečněné na sekundárním trhu prostřednictvím obchodních platforem MTS CR a XETRA a rovněž veškeré mimoburzovní obchody vypořádány CDCP v čase T+2.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Vedení evidence a vypořádání

Emisní kalendář spořicích státních dluhopisů - II. čtvrtletí 2014

Emisní kalendář spořicích státních dluhopisů - II. čtvrtletí 2014

Datum uveřejnění: 19.5.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář spořicích státních dluhopisů - II. čtvrtletí 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum uveřejnění: 19.05.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2014

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2014

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum uveřejnění: 19.05.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2014

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - březen 2014

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - březen 2014

Primární dealeři jsou hodnoceni za období od druhého čtvrtletí roku 2013 do konce prvního čtvrtletí roku 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - březen 2014

Státní dluhopisy podle doby splatnosti za březen 2014

Státní dluhopisy podle doby splatnosti za březen 2014

stav k 31.3.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní dluhopisy podle doby splatnosti za březen 2014

Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2014

Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2014

stav k 31.3.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2014

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2014

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2014

stav k 31.3.2014

Celý obsah článku Celý obsah článku - Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2014

Daně a cla

Daně a cla
Ministr financí ocenil dvacítku TOP plátců daně z příjmů

Ministr financí ocenil dvacítku TOP plátců daně z příjmů

Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím uspořádalo dne 29.5.2014 v pořadí již dvanácté vyhlášení nejvýznamnějších poplatníků daně z příjmů právnických osob.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí ocenil dvacítku TOP plátců daně z příjmů

Avízo: Plánovaná odstávka aplikací Daňového portálu od 6.6.2014 14:00 do 9.6.2014 6:00 hodin

Avízo: Plánovaná odstávka aplikací Daňového portálu od 6.6.2014 14:00 do 9.6.2014 6:00 hodin

Z důvodu technické odstávky nebudou od pátku 6.6.2014 14:00 do pondělí 9.6.2014 6:00 hodin dostupné VEŠKERÉ aplikace Daňového portálu.
Odstávka se týká aplikací: Elektronická podání pro Finanční správu, Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, Registr plátců DPH (včetně služby vzdáleného volání) a Komunikační schránka pro banky.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Avízo: Plánovaná odstávka aplikací Daňového portálu od 6.6.2014 14:00 do 9.6.2014 6:00 hodin

Otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Aktuální dotazy a odpovědi k problematice daně z nemovitých věcí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Informace k registraci svěřenských fondů (Informace GFŘ)

Informace k registraci svěřenských fondů (Informace GFŘ)

S účinností od 1.1.2014 mohou vznikat podle ust. § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník svěřenské fondy. Svěřenské fondy nejsou právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo. Svěřenský fond je však daňovým subjektem a v daňovém řízení se na něj hledí jako na právnickou osobu.

Svěřenské fondy mají registrační povinnost podle ust. § 125 a násl. daňového řádu a podle příslušných ustanovení jednotlivých daňových zákonů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k registraci svěřenských fondů (Informace GFŘ)

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Seznam bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí - Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí (Informace GFŘ)

Daňový kalendář pro červen 2014

Daňový kalendář pro červen 2014

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014 - červen 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář pro červen 2014

Daňové příjmy krajů a obcí - květen 2014

Daňové příjmy krajů a obcí - květen 2014

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňové příjmy krajů a obcí - květen 2014

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

Eu a zahraničí

Eu a zahraničí
Česká republika a Súdánská republika podepsaly dohodu o konsolidaci súdánského dluhu

Česká republika a Súdánská republika podepsaly dohodu o konsolidaci súdánského dluhu

Náměstek ministra financí Martin Pros a Magdi Hassan Yassin, federální státní ministr financí Súdanské republiky dne 22. 5. 2014 podepsali Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Česká republika a Súdánská republika podepsaly dohodu o konsolidaci súdánského dluhu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 6. května 2014 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 6. května 2014 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 6. května 2014 v Bruselu

Zdařilé zavedení eura v Lotyšsku

Zdařilé zavedení eura v Lotyšsku

S odstupem několik měsíců Evropská komise pravidelně hodnotí přípravy i samotný průběh přechodu na jednotnou evropskou měnu v nově vstupující zemi do eurozóny. Vydává Zprávu o zavádění eura, jejímž účelem není jen podat zajímavé informace, ale i vyvodit závěry, jež by mohly pomoci při budoucích přípravách na zavádění eura. Tentokrát byla pozornost zaměřena na Lotyšsko, které přijalo euro na začátku tohoto roku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zdařilé zavedení eura v Lotyšsku

Dotace

Dotace
Přehled schválených Žádostí BFNÚ ‐ 1. otevřená výzva (21.1.2013 ‐ 12.5.2014)

Přehled schválených Žádostí BFNÚ ‐ 1. otevřená výzva (21.1.2013 ‐ 12.5.2014)

Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 12.5.2014)

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled schválených Žádostí BFNÚ ‐ 1. otevřená výzva (21.1.2013 ‐ 12.5.2014)

Kontaktní seminář – Program CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Kontaktní seminář – Program CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Dne 23. 4. 2014 se v Praze uskutečnil Kontaktní seminář pro oprávněné žadatele v rámci připravovaných výzev Programu CZ11 - „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009-2014. Semináře se účastnili zástupci organizací z donorského státu Norského království, kteří nabídli možnost partnerství s organizacemi v České republice.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kontaktní seminář – Program CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Zahajovací konference Norských fondů pro spolupráci v rámci Schengenu

Zahajovací konference Norských fondů pro spolupráci v rámci Schengenu

Dne 2.5.2014 se v Novoměstské radnici v Praze uskutečnila zahajovací konference Programu CZ14 – „Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti“ implementovaného v rámci Norských fondů 2009-2014. Konference se zúčastnili zástupci Národního kontaktního místa - Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Velvyslanectví Norského království v Praze a Policejního prezídia. Na konferenci představili program odborné veřejnosti a informovali o připravovaných projektech, které budou v rámci tohoto programu realizovány. Celková alokace pro tento program je stanovena ve výši 6 274 183 EUR. Tedy přes 155 milionů CZK.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zahajovací konference Norských fondů pro spolupráci v rámci Schengenu

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Ministr financí a lidé MF v médiích (květen 2014)

Ministr financí a lidé MF v médiích (květen 2014)

Aktuální témata: spořicí dluhopisy, daňová problematika, evropské volby a další.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích (květen 2014)

Multimédia MF (květen 2014)

Multimédia MF (květen 2014)

Aktuální témata: Návrh novely zákona o daních z příjmů, který byl předložen do meziresortního připomínkového řízení.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF (květen 2014)

Finanční a ekonomické informace 4/2014

Finanční a ekonomické informace 4/2014

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata implementace unijní legislativy v oblasti přímých daní v České republice, změna daňového řádu od 1. ledna 2014, svěřenské fondy z pohledu ochrany majetku před věřiteli a z hlediska jejich zdanění, změny zákona o DPH, přeshraniční spolupráce identifikovaných osob a DPH, stav mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v České republice, nezaměstnanost ve světě a opatření EU k omezení nezaměstnanosti mladých osob, přísnější fiskální pravidla pro EU a eurozónu, podmínka kvalitní státní správy a nové změny v investování fondu kvalifikovaných investorů.
  • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku na téma situace v Německu na přelomu let 2013/2014 v oblasti veřejných financí, komentář k sankcím za nedovolené cenové dohody mezi firmami výtahového a eskalátorového kartelu, boj s daňovým únikem v Německu (krátce uvedeny postihy a tresty pro úředníky), stínové bankovnictví, přehled o činnosti skupiny GE Zig, zaměřené na ilegální obchod s cigaretami v Berlíně a jeho okolí, zpřísnění regulačních opatření, týkajících se velkých zahraničních bank v USA, jednotný mechanismus dohledu Evropské centrální banky na významné banky. Z anglického tisku jsme vybrali články empirická analýza vztahu mezi fiskální decentralizací a velikostí státní správy, smlouva o volném obchodu mezi EU a Kanadou, optimální zdanění osob s nejvyššími příjmy, hodnocení opatření G20 proti daňovým rájům, nové směry vývoje v boji s úniky v oblasti antidumpingových a vyrovnávacích cel, testování bank v Itálii, inflace a deflace v eurozóně a zdanění podniků přenášejících své sídlo do zahraničí v rámci EU. Nedostatečná konkurenceschopnost ve Francii je obsahem článku ve francouzštině. Články s názvem Čínu dohání vlastní dluh a Ekonomické otázky spojené s transatlantickým partnerstvím jsou rovněž ve francouzštině.
    Ze slovenského tisku doporučujeme článek věnovaný změnám v daních SR od roku 2014 a boji s daňovými podvody v oblasti DPH v SR.
  • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Finanční policie a Daňová Kobra.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 4/2014

Finanční a ekonomické informace 5/2014

Finanční a ekonomické informace 5/2014

V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata nadační právo v Evropě, obchodní tajemství v novém občanském zákoníku, návrh strukturální reformy bankovnictví, celní audity, oprávněný hospodářský subjekt, pojištění vkladů, měnová intervence ČNB, zvláštní požadavky na úředníky ÚSC, rozsah mlčenlivosti auditorů a daňových poradců, účetní a daňové oceňování investic, změna ve výpočtu obratu pro účely DPH, vývoj v oblasti přípravy Solventnosti II, měnová politika (krátkodobá stabilizace versus dlouhodobá rizika), efektivnější výběr daní v ČR, vztah finanční a cenové stability v podmínkách ČR, dotace v ČR a publikace Hospodářské přehledy OECD – ČR.
Ze zahraničních zdrojů jsme z německy psaného tisku vybrali články věnované světové krizi, riskantnímu nástupu Janet Yellenové, předsedkyně Fedu, nové úpravě penzijního fondu z pohledu dohledového, pracovního a daňového práva, dále změnám v daňové podpoře podnikových důchodů od 1.1.2014, plánované důchodové reformě, daňovým únikům (případ Hoeness) a přehledu průměrných platů a jejich úprav v Německu.
Z anglického tisku jsme např. zařadili články na téma optimální daňová a výdajová politika za předpokladu agregátní nejistoty, krize, které utvářely moderní finance, Úřad pro finanční etiku, snížení daní v některých evropských zemích a zaměření daňových úřadů na služby a plnění daňové povinnosti.
Ze slovenského tisku doporučujeme článek věnovaný vývoji trestné zodpovědnosti právnických osob.
Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Deflace v eurozóně.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 5/2014

Ministerstvo financí varuje před podvodnými e-mailovými zprávami

Ministerstvo financí varuje před podvodnými e-mailovými zprávami

V poslední době se množí stížnosti občanů na nevyžádané e-mailové zprávy obdržené z domény mfcr.cz s nabídkami zejména v oblasti finančních půjček nebo vymáhání falešných pohledávek.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí varuje před podvodnými e-mailovými zprávami

Doporučované

Nejčtenější