CZ EN

Stanovisko MF k závěru Ústavního soudu ve věci kauce pro distributory pohonných hmot

Ministerstvo financí plně respektuje rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Na druhou stranu zavedení kaucí v novele zákona č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích patří mezi jedno z nejúspěšnějších opatření v boji proti daňovým únikům v ČR. Aplikace této novely fakticky vytlačila z trhu pohonných látek tzv. „karuselové“ podvody a snížení počtu velkoobchodních subjektů umožňuje efektivnější kontrolu na tomto dlouhodobě problematickém trhu, kde krácení daní na DPH dosahovalo v posledních letech až 8 miliard ročně. Aplikace novely zákona č. 311/2006 Sb. nám také pomáhá prosadit v EU tzv. „Reverse Charge“, kterou považujeme za hlavní nástroj pro zásadní zlom v daňových únicích na trhu pohonných hmot.

Z výše uvedených důvodů zahájíme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu přípravu novelizace zákona č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích tak, aby byl institut kaucí funkční a zároveň plně v souladu s legislativou.

(Poznámka: počet distributorů PHM po aplikaci kaucí poklesl ze zhruba 1950 na 164 a to bez negativních dopadů na trh)

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář