CZ EN

MF zveřejnilo nový Fiskální výhled ČR

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách květnové vydání publikace Fiskální výhled ČR. Dokument je zaměřen především na hospodaření sektoru vládních institucí včetně mezinárodního srovnání. Květnový Fiskální výhled je doplňkem Konvergenčního programu ČR, vydaného v dubnu.

Strategie fiskální politiky vlády počítá pro rok 2014 s využitím fiskálního prostoru k podpoře domácí ekonomiky, alespoň částečným posílením některých výdajů s prorůstovým efektem. Pro rok 2014 odhadujeme deficit vládního sektoru ve výši 1,8 % HDP. S mírným impulsem oživující se ekonomice ze strany fiskální politiky počítáme i v roce 2015, kdy předpokládáme celkový deficit ve výši 2,3 % HDP. V dalších dvou letech výhledu, kdy se výkonnost ekonomiky přiblíží svému potenciálu, je fiskální politika nastavena neutrálně.

Od roku 2009 do roku 2012 podíl vládního dluhu na HDP rostl rychlejším tempem v důsledku ekonomického vývoje. Pokles dluhové kvóty předpokládaný pro rok 2014 byl způsoben především dalším zapojením likvidity systému vládního sektoru a vyšší efektivitou jejího řízení.

Fiskální politika je dlouhodobě vnímaná jako kredibilní, což například potvrdilo 16. května 2014 ratingové hodnocení agentury Fitch či výnosy desetiletých státních dluhopisů, kde se ČR nachází mezi čtvrtinou zemí s nejnižším výnosem v rámci Evropské unie.

Související informace:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář