Novinky

Sdílení dobré praxe

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Schvalování účetní závěrky
 • Centrální systém účetních informací
 • Veřejný sektor
 • Regulace
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Účetnictví
 • Spolupráce s institucemi

Sdílení „dobré praxe“ mezi vybranými účetními jednotkami v případě vnitřních předpisů a metodických materiálů týkajících se vedení účetnictví, účetních metod a schvalování účetních závěrek.

Vnitřní předpisy v oblasti vedení účetnictví

Sdílení „dobré praxe“ v případě vnitřních předpisů a metodických materiálů týkajících se vedení účetnictví.

Interní materiály metodických center I. stupně, které byly dotčenými účetními jednotkami poskytnuty a s jejich souhlasem se zveřejňují na webových stránkách Ministerstva financí v rámci sdílení „dobré praxe“ mezi vybranými účetními jednotkami.

Vnitřní předpis Ministerstva obrany k inventarizaci majetku a závazků (.PDF, 391 kB)

 • Rozkaz ministra obrany č. 55/2011 Věstníku, Inventarizace majetku a závazků v rezortu Ministerstva obrany

Vnitřní předpis Ministerstva vnitra k inventarizaci majetku a závazků (.ZIP, 1926 kB)

 • pokyn náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz č. 12/2012 k inventarizaci v platném znění a jeho přílohy
 • pokyn ředitelky odboru účetnictví a statistiky č. 2/2017 k organizačnímu zajištění, harmonogramu a způsobu provádění inventarizace majetku a závazků v účetním okruhu 2134 Ministerstvo
 • plán inventur v účetním okruhu 2134-Ministerstvo, sestavený dne 26. září 2017 vypracovaný hlavní inventarizační komisí

Vnitřní předpisy v oblasti účetních metod

Sdílení „dobré praxe“ v případě vnitřních předpisů a metodických materiálů týkajících se účetních metod.

Interní materiály metodických center I. stupně, které byly dotčenými účetními jednotkami poskytnuty a s jejich souhlasem se zveřejňují na webových stránkách Ministerstva financí v rámci sdílení „dobré praxe“ mezi vybranými účetními jednotkami.

Vnitřní předpis Ministerstva vnitra k účetní metodě tvorba a použití rezerv (.ZIP, 313 kB)

 • pokyn náměstka ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů č. 9/2016 k rezervám
 • metodický návod, kterým se stanoví podrobnosti při provádění pokynu náměstka ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů č. 9/2016 k rezervám

Vnitřní předpisy v oblasti schvalování účetních závěrek

Sdílení „dobré praxe“ v případě vnitřních předpisů a metodických materiálů týkajících schvalování účetních závěrek.

Interní materiály metodických center I. stupně, které byly dotčenými účetními jednotkami poskytnuty a s jejich souhlasem se zveřejňují na webových stránkách Ministerstva financí v rámci sdílení „dobré praxe“ mezi vybranými účetními jednotkami.

Vnitřní předpis Ministerstva obrany ke schvalování účetní závěrky (.PDF, 454 kB)

 • Rozkaz ministra obrany č. 25/2014 Věstníku, Příprava a postup schvalování účetní závěrky v rezortu Ministerstva obrany

Vnitřní předpis Ministerstva vnitra ke schvalování účetních závěrek (.PDF, 51 kB)

 • Nařízení Ministerstva vnitra č. 17/2014 Věstníku, ke schvalování účetních závěrek

Doporučované

Nejčtenější