CZ EN

odbor 75 - Výkaznictví státu

Odbor odpovídá za tvorbu koncepce v oblasti účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a DSO.

Odbor odpovídá za tvorbu koncepce v oblasti účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a DSO (dále jen „účetnictví veřejného sektoru“). Odbor zabezpečuje legislativní činnost v oblasti účetnictví veřejného sektoru včetně souvisejícího výkaznictví, odpovídá za úpravy příslušných právních předpisů za účelem harmonizace účetnictví veřejného sektoru s mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor. Iniciuje změny a vyjadřuje se k návrhům jiných právních předpisů na základě koncepční a legislativní činnosti v oblasti působnosti odboru. Analyzuje regulatorní potřeby a závazky ČR, právo EU, mezinárodní účetní a auditorské standardy, vývojové tendence v oblasti účetnictví veřejného sektoru a zajištění informací pro potřeby státu a zajišťuje harmonizaci s právem EU. Zabezpečuje v rámci činností kompetenční centrum pomoc uživatelům IISSP v souvislosti s metodickou aplikací právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru, včetně zajištění informací pro potřeby státu.

Odbor plní funkci metodického garanta za oblast účetního výkaznictví státu. Tvoří koncepci a rozvojové směry účetního výkaznictví státu a účetní konsolidace státu včetně informačních systémů souvisejících se sestavováním účetních výkazů za ČR a jejich využití ve finančním řízení a kontrole veřejných financí. Plní funkci metodického garanta za rozbory hospodaření (reporting) v rámci veřejného sektoru a ministerstva. Zpracovává a poskytuje příslušným útvarům ministerstva výstupy  rozborů hospodaření pro operativní a efektivní řízení a plánování veřejných financí a pro vyhodnocování hospodaření. Sestavuje účetní výkazy za ČR na konsolidované bázi a plní funkci věcného garanta právních předpisů v oblasti účetní konsolidace státu. Poskytuje metodickou podporu konsolidovaným jednotkám státu a dalším subjektům v rámci sestavování účetních výkazů za ČR. Zabezpečuje tvorbu koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy v souvislosti s oblastí sestavování účetních výkazů za stát ČR a oblastí účetního výkaznictví státu. Zabezpečuje funkci garanta skutečností zjišťovaných z účetnictví pro statistické výkaznictví ČSÚ za účetní jednotku MF.

oddělení 7501 - Regulace účetnictví veřejného sektoru

vedoucí oddělení: dočasně neobsazeno
telefon: (+420) 25704 
email: 

oddělení 7502 - Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS

vedoucí oddělení: dočasně neobsazeno
telefon: (+420) 25704 
email:

oddělení 7503 - Účetní výkaznictví státu

vedoucí oddělení: Ing. Jaromír Klaban
telefon: (+420) 25704 2701
email: Jaromir.Klaban@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.