CZ EN

oddělení 7503 - Účetní výkaznictví státu

Zabezpečuje procesy a jednotlivé fáze sestavování účetních výkazů za ČR při zpracování účetních výkazů dílčích konsolidačních celků státu a účetních jednotek.

a)    zabezpečuje procesy a jednotlivé fáze sestavování účetních výkazů za ČR při zpracování účetních výkazů dílčích konsolidačních celků státu a účetních jednotek,
b)    sestavuje a uveřejňuje účetní výkazy za ČR na základě účetních výkazů konsolidovaných jednotek státu, zejména souhrnný výkaz majetku a závazků státu, souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu a přílohu, 
c)    vytváří prováděcí právní předpis v oblasti sestavení účetních výkazů za stát ČR a podílí se na tvorbě prováděcích právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru, 
d)    na základě svých zjištění ze zpracování účetních dat pro účely konsolidace, navrhuje změny právních předpisů a dává podněty útvarům provádějící kontrolu, a to za účelem zvyšování kvality účetních výkazů,
e)    v souladu s konsolidační vyhláškou státu vytváří metodické materiály určené konsolidovaným jednotkám státu s cílem zvyšovat validitu vykazovaných účetních dat,
f)    zabezpečuje metodické a kvalitativně funkční úpravy, včetně úprav systémových pravidel kontroly účetních záznamů, IS pro sestavování účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu, navrhuje úpravy CSÚIS v rámci působnosti oddělení,
g)    spolupracuje s příslušnými útvary na zabezpečení tvorby koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy IS v souvislosti se sestavováním účetních výkazů za ČR a při rozvoji IS a souvisejících testech spojených se sestavováním účetních výkazů za ČR,
h)    zabezpečuje kontrolu účetních záznamů účetních jednotek a dílčích konsolidačních celků státu v rámci procesu účetní konsolidace státu ČR,
i)    zabezpečuje tvorbu koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy v souvislosti s oblastí sestavování účetních výkazů za ČR,
j)    spolupracuje v souvislosti se sestavováním účetních výkazů za stát ČR s příslušnými útvary ministerstva na vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb resortu ministerstva a jeho informační a komunikační infrastruktury, při koordinaci vývoje, provozu, inovacích a údržbě soustavy informačních a komunikačních systémů a podílí se na zajišťování jejich harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky ve funkční a metodické oblasti,
k)    v souvislosti s požadavky vyplývajícími ze směrnice Rady 85/2011 EU, o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, poskytuje informace o majetkových účastech držených v soukromých a veřejných společnostech a závazcích veřejných společností,
l)    definuje požadavky na informační zdroje nutné pro rozbory hospodaření,
m)    zpracovává a předává příslušnému odboru ČSÚ účetní záznamy za účetní jednotku MF podle dohody o poskytování dat mezi ministerstvem a ČSÚ,
n)    provádí mimořádná šetření v ekonomické oblasti a zpracovává analýzy za jednotlivá účetní střediska i za účetní jednotku MF jako celek, dále za resorty, kapitoly a municipality,
o)    interně ověřuje správnost zpracování účetních výkazů ministerstva za všechna účetní střediska účetní jednotky MF a účetních výkazů předávaných do CSÚIS.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.