CZ EN

oddělení 7501 - Regulace účetnictví veřejného sektoru

Tvoří celostátní koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví veřejného sektoru a odpovídá v rámci agendy odboru za oblast účetnictví veřejného sektoru.

a)    tvoří celostátní koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví veřejného sektoru a odpovídá v rámci agendy odboru za oblast účetnictví veřejného sektoru,
b)    odpovídá za tvorbu právních předpisů nebo jejich částí, týkajících se účetnictví veřejného sektoru a za tvorbu prováděcích právních předpisů k těmto zákonům v oblasti účetnictví organizací veřejného sektoru a za jejich změny,
c)    odpovídá za úpravy příslušných právních předpisů za účelem harmonizace účetnictví veřejného sektoru s mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor, 
d)    organizuje pravidelná setkání metodiků významných účetních jednotek veřejného sektoru za účelem zefektivnění vykazování, účtování a procesů státní pokladny,
e)    zpracovává analýzy potřeb a závazků ČR, práva EU, mezinárodních účetních standardů a vývojových tendencí (včetně vývoje informačních technologií) v oblasti všech činností oddělení,
f)    připravuje České účetní standardy nebo jejich části týkající se účetnictví organizací veřejného sektoru,
g)    připravuje závazné účetní souvztažnosti týkající se účetnictví organizací veřejného sektoru,
h)    spolupracuje se státními a jinými orgány a institucemi, profesními národními a zahraničními organizacemi, zástupci odborné veřejnosti a vědeckou obcí v oblastech, které souvisejí s oblastí účetnictví veřejného sektoru,
i)    zajišťuje plnění úkolů v oblasti účetnictví organizací veřejného sektoru, které vyplývají z příslušných usnesení vlády, které se týkají činností oddělení,
j)    zajišťuje v součinnosti s odborem Hospodářská politika činnosti týkající se účetnictví veřejného sektoru tak, aby byly zohledněny potřeby těchto útvarů, které vyplývají z jejich působnosti,
k)    poskytuje metodickou podporu účetním jednotkám veřejného sektoru, a to prostřednictvím zejména nižších metodických center.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.