Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2015

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

 • Měsíční
 • Ministerstvo financí
 • Státní rozpočet
 • Pokladní plnění
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 5. 1. 2016
 • Doplněny výsledky za únor 2015
 • Doplněny výsledky za březen 2015
 • Doplněny výsledky za duben 2015
 • Doplněny výsledky za květen 2015
 • Doplněny výsledky za červen 2015
 • Doplněny výsledky za červenec 2015
 • Doplněny výsledky za srpen 2015
 • Doplněny výsledky za září 2015
 • Doplněny výsledky za říjen 2015
 • Doplněny výsledky za listopad 2015
 • Doplněny výsledky za prosinec 2015

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu V ROCE 2015
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 111,02 82,43 28,58 2.2.2015
Únor 205,39 182,77 22,62 2.3.2015
Březen 314,46 294,55 19,91 1.4.2015
Duben 400,04 400,41 -0,38 4.5.2015
Květen 482,81 504,94 -22,13 1.6.2015
Červen 640,80 618,15 22,65 1.7.2015
Červenec 731,50 705,80 25,70 3.8.2015
Srpen 816,32 797,35 18,97 1.9.2015
Září 908,54 911,31 -2,77 1.10.2015
Říjen 997,17 1026,29 -29,13 2.11.2015
Listopad 1099,64 1129,14 -29,50 1.12.2015
Prosinec 1234,52 1297,32 -62,80 5.1.2016
Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2015 - graf
Měsíční pokladní plnění v roce 2015 (mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 111,02 205,39 314,46 400,04 482,81 640,8 731,5 816,32 908,54 997,17 1099,64 1234,52
Výdaje 82,43 182,77 294,55 400,41 504,94 618,15 705,8 797,35 911,31 1026,29 1129,14 1297,32
Saldo 28,58 22,62 19,91 -0,38 -22,13 22,65 25,7 18,97 -2,77 -29,13 -29,5 -62,8

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001              

Doporučované

Nejčtenější