Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2013

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

 • Měsíční
 • Ministerstvo financí
 • Státní rozpočet
 • Pokladní plnění
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 2. 1. 2014
 • Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za únor 2013
 • Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za březen 2013
 • Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za duben 2013
 • Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za květen 2013
 • Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za červen 2013
 • Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za červenec 2013
 • Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za srpen 2013
 • Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za září 2013
 • Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za říjen 2013
 • Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za listopad 2013
 • Pokladní plnění SR - doplněny výsledky za prosinec 2013
 • Pokladní plnění SR - aktualizace výsledků za prosinec 2013

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu V ROCE 2013
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 125,02 82,60 42,42 1.2.2013
Únor 196,61 191,03 5,58 4.3.2013
Březen 292,87 278,90 13,97 2.4.2013
Duben 373,24 389,78 -16,54 2.5.2013
Květen 441,89 481,67 -39,78 3.6.2013
Červen 549,91 581,43 -31,52 1.7.2013
Červenec 629,88 657,45 -27,56 1.8.2013
Srpen 703,49 739,70 -36,21 2.9.2013
Září 806,42 844,66 -38,24 1.10.2013 
Říjen 889,93 937,65 -47,71 1.11.2013
Listopad 965,48 1044,84 -79,37 2.12.2013
Prosinec 1 091,86 1 173,13 -81,26 2.1.2014
Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2013
Měsíční pokladní plnění v roce 2013 ()
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 125,02 196,61 292,87 373,24 441,89 549,91 629,88 703,49 806,42 889,93 965,48 1091,86
Výdaje 82,6 191,03 278,9 389,78 481,67 581,43 657,45 739,7 844,66 937,65 1044,84 1173,13
Saldo 42,42 5,58 13,97 -16,54 -39,78 -31,52 -27,56 -36,21 -38,24 -47,71 -79,37 -81,26

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001              

Doporučované

Nejčtenější