Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2011

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Měsíční
  • Ministerstvo financí
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 30. 1. 2012

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2011
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 92,57  81,96 10,61 1.2.2011
Únor 157,70 180,52 -22,82 1.3.2011
Březen 253,37  278,57 -25,20 1.4.2011
Duben 325,97 393,47   -67,50 2.5.2011
Květen 398,95 480,41 -81,47 1.6.2011
Červen 507,64 570,49 -62,86 1.7.2011
Červenec 591,06 652,11 -61,06 1.8.2011
Srpen 654,84 742,12 -87,27 1.9.2011
Září 741,87 847,00 -105,14 3.10.2011
Říjen 838,64 930,12 -91,48 1.11.2011
Listopad 906,46 1032,39 -125,93 1.12.2011
Prosinec 1 012,76 1 155,53 -142,77 30.1.2012
Graf - Měsíční pokladní plnění v roce 2011
Měsíční pokladní plnění v roce 2011 (mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 92,57 157,7 253,37 325,97 398,95 507,64 591,06 654,84 741,87 838,64 906,46 1012,76
Výdaje 81,96 180,52 278,57 393,47 480,41 570,49 652,11 742,12 847 930,12 1032,39 1155,53
Saldo 10,61 -22,82 -25,2 -67,5 -81,47 -62,86 -61,06 -87,27 -105,14 -91,48 -125,93 -142,77

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001              

Doporučované

Nejčtenější