Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2010

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Měsíční
  • Ministerstvo financí
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 10. 1. 2011

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2010
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 97,61 84,52 13,09 1.2.2010
Únor 161,96  172,56 -10,60 1.3.2010
Březen 249,17   295,11  -45,94 1.4.2010
Duben 321,52  399,75   -78,23 3.5.2010
Květen 385,93  481,28 -95,36 1.6.2010
Červen 507,94   583,60  -75,66 1.7.2010
Červenec 586,57  655,58  -69,01 2.8.2010
Srpen 658,62  737,29  -78,67 1.9.2010
Září 745,95  845,51  -99,56 1.10.2010
Říjen 834,51  931,24  -96,73 1.11.2010
Listopad 897,92  1038,67  -140,76 1.12.2010
Prosinec 1 000,38  1 156,79  -156,42 10.1.2011
Graf - Měsíční pokladní plnění v roce 2010
Měsíční pokladní plnění v roce 2010 (mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 97,61 161,96 249,17 321,52 385,93 507,94 586,57 658,62 745,95 834,51 897,92 1000,38
Výdaje 84,52 172,56 295,11 399,75 481,28 583,6 655,58 737,29 845,51 931,24 1038,67 1156,79
Saldo 13,09 -10,6 -45,94 -78,23 -95,36 -75,66 -69,01 -78,67 -99,56 -96,73 -140,76 -156,42

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001              

Doporučované

Nejčtenější