Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2008

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Měsíční
  • Ministerstvo financí
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 3. 1. 2009

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2008
v mld. Kč  Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 98,87 89,14 9,73 1.2.2008
Únor 168,12 173,09 - 4,97 3.3.2008
Březen 270,14 283,49 -13,35 1.4.2008
Duben 348,64 376,73 -28,09 2.5.2008
Květen 412,47 450,79 - 38,32 2.6.2008
Červen 536,57 542,22 - 5,65 1.7.2008
Červenec 627,78 618,50 9,27 1.8.2008
Srpen 691,40 686,08 5,32 1.9.2008
Září 794,46  783,98  10,47 1.10.2008
Říjen 880,48 869,54 10,94 3.11.2008
Listopad  946,98 953,49  - 6,52 1.12.2008
Prosinec  1 064,57 1 083,94  -19,37 2.1.2009
Graf - Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2008
Měsíční pokladní plnění v roce 2008 (mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 0 168,12 270,14 348,64 412,47 536,57 627,78 691,4 794,46 880,48 946,98 1064,57
Výdaje 89,14 173,09 283,49 376,73 450,79 542,22 618,5 686,08 783,98 869,54 953,49 1083,94
Saldo 9,73 -4,97 -13,35 -28,09 -38,32 -5,65 9,27 5,32 10,47 10,94 -6,52 -19,37

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001              

Doporučované

Nejčtenější