Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2004

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Měsíční
  • Ministerstvo financí
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 13. 1. 2005

 v mld. Kč 

 Příjmy

 Výdaje

 Saldo

 Tisková zpráva
Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2004
 Leden

 64,45

 57,14

 7,31

2.2.2004

 Únor

 110,66

 113,51

-2,85

1.3.2004

 Březen

 186,80

 194,62

 -7,82

1.4.2004

 Duben

 244,03

 282,10

 -38,07

3.5.2004

 Květen

 289,40

 334,82

 -45,42

1.6.2004

 Červen

 366,64

 416,34

 -49,70

1.7.2004

 Červenec

 429,72

 478,52

 -48,80

3.8.2004

 Srpen

 485,81

 536,50

 -50,69

1.9.2004

 Září

 559,31

 599,83

 -40,52

1.10.2004

 Říjen

 624,81

 684,28

 -59,47

1.11.2004

 Listopad

 683,59

 749,96

-66,37

1.12.2004

 Prosinec

 769,34

862,87

 -93,53

5.1.2005

Graf - Měsíční pokladní plnění v roce 2004
Měsíční pokladní plnění v roce 2004 (v mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 64,45 110,66 186,8 244,03 289,4 366,64 429,72 485,81 559,31 624,81 683,59 769,34
Výdaje 57,14 113,51 194,62 282,1 334,82 416,34 478,52 536,5 599,83 684,28 749,96 862,87
Saldo 7,31 -2,85 -7,82 -38,07 -45,42 -49,7 -48,8 -50,69 -40,52 -59,47 -66,37 -93,53

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001              

Doporučované

Nejčtenější