Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2002

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Měsíční
  • Ministerstvo financí
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 3. 1. 2003

 v mld. Kč

 Příjmy

 Výdaje

 Saldo

 Tisková zpráva

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2002
 Leden

 52,24

 55,66

 -3,42

1.2.2002
 Únor

 89,27

 114,20

 -24,93

1.3.2002
 Březen

 148,78

164,52

 -15,74

2.4.2002
 Duben

 196,33

 238,19

 - 41,86

2.5.2002
 Květen

 257,15

 289,55

 -32,40

3.6.2002
 Červen

 348,516

 349,43

 -0,915

 
 Červenec

 411,47

 438,32

 -26,85

26.8.2002
 Srpen

 455,57

 488,53

 -32,96

2.9.2002
 Září

 521,93

 543,36

 -21,43

1.10.2002
 Říjen

 576,39

 608,71

 -32,32

1.11.2002
 Listopad

 624,32

 666,05

 -41,73

3.12.2002
 Prosinec

 705,04

 750,76

 -45,72

3.1.2003

 

Graf - Graf - Měsíční pokladní plnění v roce 2002
Měsíční pokladní plnění v roce 2002 (v mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 52,24 89,27 148,78 196,33 257,15 348,516 411,47 455,57 521,93 576,39 624,32 705,04
Výdaje 55,66 114,2 164,52 238,19 289,55 349,43 438,32 488,53 543,36 608,71 666,05 750,76
Saldo -3,42 -24,93 -15,74 -41,86 -32,4 -0,915 -26,85 -32,96 -21,43 -32,32 -41,73 -45,72

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001              

Doporučované

Nejčtenější