Novinky

2011

Makroekonomické predikce a průzkumy Ministerstva financí v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Makroekonomická predikce - říjen 2011

Od července 2011, kdy byla vydána minulá Makroekonomická predikce, došlo ke zhoršení globální ekonomické situace, což se odráží i v nových odhadech budoucího vývoje.

Vydáno

Makroekonomická predikce - červenec 2011

V roce 2010 vzrostla česká ekonomika o 2,3 %. Růst HDP, tažený zejména zahraničním obchodem a v menší míře též tvorbou hrubého kapitálu, by v letošním roce mohl mírně zrychlit na 2,5 %.

Vydáno

Makroekonomická predikce - duben 2011

Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik pro ČR jsou spojeny se stavem veřejných rozpočtů a situací v bankovním sektoru v některých zemích eurozóny.

Vydáno

Makroekonomická predikce - leden 2011

Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik jsou spojeny se stavem veřejných rozpočtů a situací v bankovním sektoru v některých zemích eurozóny.