Novinky

2011

Makroekonomické predikce a průzkumy Ministerstva financí v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

32. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2011–2014)

32. Kolokvium proběhlo v listopadu 2011. Jeho výsledky vycházejí z předpovědí 17 institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, CERGE-EI, Cyrrus, Česká spořitelna, ČSOB, IES FSV UK, ING, Komerční banka, Liberální institut, Patria, Generali PPF Asset Management, Raiffeisenbank, Svaz průmyslu a dopravy ČR, UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost průzkumu k nim byly přiřazeny prognózy EK, MMF a OECD.

Všem zúčastněným institucím děkujeme za spolupráci.

Vydáno

Makroekonomická predikce - říjen 2011

Od července 2011, kdy byla vydána minulá Makroekonomická predikce, došlo ke zhoršení globální ekonomické situace, což se odráží i v nových odhadech budoucího vývoje.

Vydáno

Makroekonomická predikce - červenec 2011

V roce 2010 vzrostla česká ekonomika o 2,3 %. Růst HDP, tažený zejména zahraničním obchodem a v menší míře též tvorbou hrubého kapitálu, by v letošním roce mohl mírně zrychlit na 2,5 %.

Vydáno

31. Kolokvium - průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2011 - 2014)

31. Kolokvium proběhlo v dubnu 2011. Jeho výsledky vycházejí z předpovědí 19 institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, Atlantik, Bank of America Merrill Lynch, CERGE-EI, Cyrrus, Česká spořitelna, ČSOB, IES FSV UK, ING, Komerční banka, Liberální institut, Patria, Generali PPF Asset Management, Raiffeisen, Svaz českých a moravských výrobních družstev, UniCredit Bank). K nim byla pro větší reprezentativnost průzkumu přiřazena prognóza MMF.

Všem zúčastněným institucím děkujeme za spolupráci.

Vydáno

Makroekonomická predikce - duben 2011

Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik pro ČR jsou spojeny se stavem veřejných rozpočtů a situací v bankovním sektoru v některých zemích eurozóny.

Vydáno

Makroekonomická predikce - leden 2011

Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik jsou spojeny se stavem veřejných rozpočtů a situací v bankovním sektoru v některých zemích eurozóny.