CZ EN

Makroekonomická predikce - červenec 2011

Shrnutí predikce

V roce 2010 vzrostla česká ekonomika o 2,3 %. Růst HDP, tažený zejména zahraničním obchodem a v menší míře též tvorbou hrubého kapitálu, by v letošním roce mohl mírně zrychlit na 2,5 %. Stejným tempem by se ekonomická výkonnost mohla zvyšovat i v roce 2012.

Ve srovnání s Makroekonomickou predikcí z dubna 2011 se pro letošní rok předpokládá růst HDP o 0,6 p.b. vyšší. Tato změna odráží lepší než očekávaný vývoj v 1. čtvrtletí tohoto roku.

Pro rok 2011 počítáme s růstem spotřebitelských cen okolo 2,3 %. V letech 2012 a 2013 bude míra inflace výrazně ovlivněna plánovanými úpravami DPH.

Očekáváme, že se situace na trhu práce bude pozvolna zlepšovat. Zaměstnanost by se v roce 2011 měla po dvou letech poklesu zvýšit o 0,2 %, v roce 2012 pak o 0,4 %. Míra nezaměstnanosti, která v roce 2010 (v průměru za celý rok) zřejmě dosáhla vrcholu, by letos měla klesnout na 6,7 %. V roce 2012 by se míra nezaměstnanosti mohla snížit na 6,4 %. Očekává se postupné obnovování růstové dynamiky objemu mezd a platů. Ty by v tomto roce mohly vzrůst o 2,3 %, v roce 2012 pak o 4,4 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni. Predikce je však zatížena zvýšenou mírou nejistoty v souvislosti s nedávnou revizí údajů za roky 2009 a 2010.

Rizika pro českou ekonomiku jsou spojena především se stavem veřejných rozpočtů některých zemí na periferii eurozóny.

  2008 2009 2010 2011 2012 2011 2012
Aktuální predikce Minulá predikce
Hlavní makroekonomické indikátory
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 -4,1 2,3 2,5 2,5 1,9 2,3
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 3,6 -0,2 0,2 0,5 2,0 0,7 1,9
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 1,1 2,6 -0,1 -2,4 -2,1 -3,4 -2,5
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -1,5 -7,9 -3,1 1,9 3,2 0,7 3,2
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 1,3 -0,6 1,0 1,9 1,1 1,8 1,1
Deflátor HDP růst v % 1,8 2,5 -1,2 -0,8 2,6 -0,5 2,7
Průměrná míra inflace % 6,3 1,0 1,5 2,3 3,5 2,1 3,2
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,6 -1,4 -1,0 0,2 0,4 0,2 0,5
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 4,4 6,7 7,3 6,7 6,4 6,9 6,5
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 8,7 0,0 1,2 2,3 4,4 2,1 4,4
Podíl BÚ na HDP % -0,6 -3,2 -3,8 -3,9 -3,6 -4,0 -3,4

Předpoklady:
               
Směnný kurz CZK/EUR   24,9 26,4 25,3 24,2 23,5 24,1 23,5
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 4,6 4,7 3,7 4,0 4,3 4,1 4,3
Ropa Brent USD/barel 98 62 80 110 112 95 96
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 0,3 -4,1 1,7 1,9 2,0 1,7 2,0

Struktura prezentace

 • Východiska makroekonomické prezentace
  • globální ekonomická situace
  • fiskální politika
  • měnová politika, úrokové sazby a směnné kurzy
  • strukturální reformy
 • Ekonomický cyklus
 • Predikce vývoje makroekonomických indikátorů
  • ekonomický výkon
  • inflace
  • trh práce
  • vnější rovnováha

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2012) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2014). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu:  macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Všechny datové zdroje v této publikaci jsou vztaženy k 24.6.2011.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář